ΓΣΕΒΕΕ: Ενώ πλησιάζει η 27η Ιουλίου, οι τράπεζες καθυστερούν τη χορήγηση POS

13 July 2017

ΓΣΕΒΕΕ: Ενώ πλησιάζει η 27η Ιουλίου, οι τράπεζες καθυστερούν τη χορήγηση POS

Το επιτακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις σχετικά με την υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών μηχανών POS ως την 27η Ιουλίου 2017, έθεσε κατά τη χθεσινή του συνάντηση με την υφυπουργό Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς.

Όπως σημειώνει η πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ, παρουσιάζονται φαινόμενα άρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν τερματικά ή να διευκολύνουν ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Παράλληλα, εξ αιτίας της ανυπαρξίας πρόβλεψης ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και του υψηλού αριθμού κατασχέσεων και δεσμεύσεων λογαριασμών, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται αρκετά επιφυλακτικές ως προς την υιοθέτηση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, ενώ και το κόστος προσαρμογής δεν είναι αμελητέο.

Ο κ. Καββαθάς επισήμανε επίσης την ανάγκη να διαμορφωθούν ευνοϊκότεροι όροι τήρησης των ρυθμίσεων οφειλών, υπογράμμισε την αξία της ρύθμισης των 72/100 δόσεων που είχε ψηφιστεί στο παρελθόν και έθεσε το ζήτημα της αποτελεσματικής διευθέτησης των συμψηφισμών οφειλών δημοσίου και ιδιωτών, καθώς και την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου για τους επαγγελματίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, η υφυπουργός δήλωσε ότι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου και ότι το επιτελείο της επεξεργάζεται σχέδια για την απλούστευση και διευκόλυνση των φορολογικών διαδικασιών, προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι «θεωρεί στρατηγικό στόχο τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή και τη διάδοση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όμως υπογραμμίζει ότι στην παρούσα φάση ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι από την ανυπαρξία ενός πλαισίου προστασίας των μικρών επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες εξ αιτίας των πολλαπλών σωρευτικών επιβαρύνσεων από το 2010, τείνουν να προτιμούν την επίσημη παύση των δραστηριοτήτων και επιλέγουν τη μεταφορά τους στον άτυπο τομέα της οικονομίας, με προφανείς συνέπειες για τα φορολογικά έσοδα, τον υγιή ανταγωνισμό και την χρηματοπιστωτική ευστάθεια. Η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τις αρμόδιες αρχές (φορολογική διοίκηση και ΓΓ Εμπορίου) και τις τράπεζες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση και τη μείωση του κόστους μετάβασης των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή. Τα τερματικά μηχανήματα POS πρέπει να είναι εργαλεία μεταρρύθμισης και όχι μέσα απόσπασης κερδών και μεριδίων αγοράς από μικρές επιχειρήσεις».

Σημειώνουμε ιδιαίτερα τα ευρήματα έρευνας που έχει διεξαχθεί μεταξύ μελών ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων οργανώσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή:

  1. Οι τράπεζες καθυστερούν στην έκδοση τερματικού μηχανήματος, όταν αξιολογούν ότι η επιχείρηση δεν αποτελεί ελκυστικό πελάτη. Η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου εγκατάστασης τερματικού ως τις 27 Ιουλίου σε ορισμένες ομάδες επαγγελμάτων θα οδηγεί σε πρόστιμα ύψους 1.500€, αλλά είναι άγνωστο τι θα συμβεί αν η υπαιτιότητα για την μη προμήθεια του τερματικού βαρύνει τις τράπεζες ή κάποιον άλλον προμηθευτή. Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα παράτασης της υποχρεωτικότητας ως το τέλος του 2017.
  2. Οι δεσμεύσεις/ κατασχέσεις λογαριασμών οδηγούν τις επιχειρήσεις σε αντίστροφη επιλογή, δηλαδή, δημιουργείται κίνητρο διακράτησης χρήματος εκτός του επίσημου τραπεζικού τομέα, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην καταθετική βάση,  στην χρηματοπιστωτική ευστάθεια, στα φορολογικά έσοδα και στην εξομάλυνση των οικονομικών σχέσεων στην αγορά. Συνέπεια των παραπάνω είναι να αποκτά στρεβλό συγκριτικό πλεονέκτημα η επιχείρηση, η οποία δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό και έχει ελάχιστες συναλλαγές με τερματικά POS (αντίθετα με το διακηρυγμένο στόχο των φορολογικών αρχών).

3. Οι χρεώσεις παραμένουν απαγορευτικές για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς υπερβαίνουν το 1%, ενώ σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα κόστη συντήρησης και προμήθειας του εξαρτήματος. Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή φόρου υπέρ τρίτων. Για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους για πελάτη και επιχείρηση, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μηχανήματα που θα δέχονται φοροκάρτες ή άλλες μορφές πιστότητας και θα αποστέλλουν τα στοιχεία συναλλαγών απευθείας στη φορολογική αρχή.

13 July 2017
Banner
Banner