Γιατί διαφωνούν με το νέο πτωχευτικό οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

23 October 2020

Γιατί διαφωνούν με το νέο πτωχευτικό οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Μπορεί στη Βουλή η συζήτηση για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα να διεκόπη εξαιτίας της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση κατά του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, και τα κόμματα τώρα να ακονίζουν τα μαχαίρια τους για το επόμενο τριήμερο, όμως η πραγματικότητα που εισάγει ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει ανησυχήσει εκείνους που πράγματι θα έρθουν αντιμέτωποι με τις προβλέψεις του.

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει ήδη πάρει θέση, σημειώνοντας ότι στο νέο καθεστώς fast track πτωχευτικών διαδικασιών δυνητικά, βάσει τζίρου, εντάσσεται το 81% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία τονίζει εκτός άλλων τα εξής:

  • Η υλοποίηση του νόμου δεν θα εξελιχθεί σε δεύτερη ευκαιρία αλλά σε χαριστική βολή για χιλιάδες ευάλωτες επιχειρήσεις.
  • Η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατά παράβαση ακόμη και του Συντάγματος, παραδίδεται στις τράπεζες.
  • Η υπαγωγή των μικρών επιχειρήσεων (που αποτελούν το 81% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και οφειλετών σε ένα πολύ πιο επαχθές περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό του η έκπτωση που θα σηματοδοτήσει ο νέος πτωχευτικός στο αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη και οικονομικής οντότητας στη δικαστική υποστήριξη μέσω της ανάθεσής τους στα Ειρηνοδικεία, χωρίς τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας.
  • Η εισαγωγή στην πτωχευτική περιουσία του μεταπτωχευτικού εισοδήματος (το οποίο ορίζεται στα 540 ευρώ και υπολείπεται του θεσμοθετημένου ακατάσχετου) που ως αποτέλεσμα θα έχει τη χρόνια πτωχοποίηση του οφειλέτη.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς, κληθείς να τοποθετηθεί επί του θέματος στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σημείωνε προ ημερών υπό την παρούσα δυσμενή συγκυρία, αρνητικά αξιολογούνται τα ακόλουθα:

1. Πλέον υποκείμενο πτώχευσης γίνεται όχι μόνο όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει εμπορική ιδιότητα, αλλά γενικά όποιος έχει χρέη ακόμη και μη εμπορικά και δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Επομένως, στο νόμο μπορούν να υπαχθούν νοικοκυριά, συνταξιούχοι ακόμη κι άνεργοι, που αντιμετωπίζονται όπως οι έμποροι. Ακόμη και νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά απλή οικονομική δραστηριότητα πχ σωματεία και σύλλογοι. Μέχρι τώρα υπάγονταν μόνο όσοι είχαν εμπορική δραστηριότητα - ιδιότητα ή οικονομικό σκοπό. Συνεπώς, αυτό που ισχύει στις εταιρείες, όπου άλλος είναι ο ΑΦΜ της εταιρείας και άλλος ο του μετόχου/εταίρου κλπ, ώστε να μην υφίσταται σύγχυση, πρέπει να ισχύσει και για τις ατομικές επιχειρήσεις, ώστε να επέλθει διαχωρισμός του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου από τον ΑΦΜ της ατομικής επιχείρησης.  

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη πτωχευτική διαδικασία: Έως τώρα αντικειμενική προϋπόθεση πτώχευσης ήταν κυρίως να τεκμαίρεται μόνιμη και γενική παύση πληρωμών. Πλέον, ο οφειλέτης πτωχεύει με τεκμαρτό τρόπο, αν επί 6μηνο δεν καταβάλλει το 40% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ή το 60% για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου

3. Η πτωχευτική διαδικασία η οποία μπορεί να κινηθεί και μόνο από τους οφειλέτες είναι εφικτό να ξεκινήσει από έναν και μόνον πιστωτή (αρ.77 παρ.2), καθώς η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών. Για παράδειγμα, αν ένας οφειλέτης εξοφλεί κανονικά το δάνειο της επιχείρησής του, το λίζινγκ με το οποίο αγόρασε εξοπλισμό και οχήματα, τις υποχρεώσεις του προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά έχει παύσει να εξοφλεί το στεγαστικό του δάνειο προς την τράπεζα για ένα 6μηνο η τράπεζα μπορεί να τον οδηγήσει σε αναγκαστική πτώχευση

4. Στην κατηγορία των πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου (αρ.172 επ.), που αφορά ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μικρούς οφειλέτες, οι γενικές προβλέψεις είναι πολύ πιο επαχθείς

5. Κριτήριο ένταξης στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου είναι η ικανοποίηση ενός από τα τρία παρακάτω κριτήρια.

  • Ενεργητικό ή περιουσία έως 350.000 ευρώ (από 150.000 τώρα)
  • Ετήσια έσοδα έως 700.000 ευρώ (από 200.000 τώρα)
  • Μέσος όρος απασχολουμένων έως 10 άτομα (από 5 άτομα τώρα)

Με βάση εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο νέο καθεστώς fast track πτωχευτικών διαδικασιών δυνητικά, βάσει τζίρου, εντάσσεται το 81% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Στοιχεία από έρευνα κλίματος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ιουλίου 2020).
Οι πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου θα υπάγονται πλέον στα ειρηνοδικεία κι όχι στα πολυμελή πλημμελειοδικεία, όπως οι άλλες πτωχεύσεις. Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά και υπό προϋποθέσεις γίνεται αυτομάτως δεκτή. Ο οφειλέτης επομένως χάνει το δικαίωμα να απολαύσει τα ευεργετήματα της ακροαματικής διαδικασίας, όπου μπορεί να εκθέσει με άνεση χρόνου τα επιχειρήματά του.

23 October 2020
Banner