Γρήγορη η ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ευρώπη

07 February 2017

Γρήγορη η ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ευρώπη

Τα τελευταία χρόνια, γρήγορη ανάπτυξη σημειώνει ο τομέας βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ευρώπη. Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίζει όχι μόνο την έκταση που καλύπτεται από βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφές, αλλά και τον αριθμό των σχετικών εκμεταλλεύσεων. Μολονότι μεγάλο μέρος των εκμεταλλεύσεων εδράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 παλαιών κρατών μελών, τα νεότερα μέλη σημείωσαν μια ενθαρρυντική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των πρόσθετων χρηματοδοτήσεων που παρέχει η Ε.Ε.

Τόσο η ζωική όσο και η φυτική βιολογική παραγωγή βρίσκονται σε ανοδική τάση, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερες από τις συμβατικές, ενώ και οι ασχολούμενοι αγρότες είναι νεότερης ηλικίας.

Μιλώντας ειδικότερα για τη βιολογική κτηνοτροφία και πτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμπεράσματα της Κομισιόν κάνουν λόγο για γρήγορη ανάπτυξη.

- Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2015 υπήρχαν 3,7 εκατ. βοοειδή βιολογικής εκτροφής στην Ε.Ε., με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, το Ην. Βασίλειο, τη Σουηδία, την Ιταλία, την Τσεχία και την Ισπανία να προηγούνται στο σχετικό πεδίο.

- Στον τομέα της βιολογικής χοιροτροφίας, το 2015 είχαν καταμετρηθεί 0,978 εκατ. ζώα. Οι κυριότερες παραγωγοί χώρες ήταν η Δανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Σημειώνουμε ότι το βιολογικό χοιρινό εκπροσωπεί ένα πολύ μικρό μέρος της αγοράς χοιρινού στην Ε.Ε.

- Η βιολογική προβατοτροφία κυριαρχείται από τρία κράτη μέλη: Ην. Βασίλειο, Ιταλία και Ελλάδα, χώρες οι οποίες συγκεντρώνουν από κοινού το 50% του συνολικού κοπαδιού βιολογικών προβάτων της Ε.Ε. (4,48 εκατ. κεφάλια). Επόμενη στη σειρά είναι η Ισπανία και ακολουθεί η Γαλλία. Ανάμεσα στα έτη 2005 και 2015, η Ε.Ε. κατέγραφε ετήσια αύξηση 7% στον πληθυσμό βιολογικά εκτρεφόμενων προβάτων.

- Η βιολογική αιγοτροφία αριθμεί περισσότερα από 0,7 εκατ. ζώα και εμφανίζεται συγκεντρωμένη κυρίως στην Ελλάδα, με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία να ακολουθούν σε απόσταση.

- Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2015 υπήρχαν 31,6 εκατ. βιολογικά εκτρεφόμενα πουλερικά, από τα οποία τα 13,8 εκατ. ήταν όρνιθες ωοπαραγωγής. Η σημασία των βιολογικών στο σύνολο του ευρωπαϊκού κλάδου πουλερικών είναι πολύ μεγαλύτερη για τις όρβιθες ωοπαραγωγής από ό,τι για άλλα πουλερικά, εξαιτίας της ισχυρής ζήτησης που παρουσιάζει ο τομέας των αυγών. Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., η Γαλλία κυριαρχεί στον βιολογικό κλάδο πουλερικών, έναν κλάδο που στο διάστημα 2005-2015 παρουσίαζε ετήσια αύξηση 14%.

07 February 2017
Banner
Banner