Για τα ελληνικά αιτήματα ενόψει αναθεώρησης της ΚΑΠ ενημερώθηκαν οι Κοινοτικοί

16 February 2017

Για τα ελληνικά αιτήματα ενόψει αναθεώρησης της ΚΑΠ ενημερώθηκαν οι Κοινοτικοί

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης βρέθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, προκειμένου να συναντήσει ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να προωθήσει και να επιταχύνει την πρόοδο θεμάτων που απασχολούν την Ελληνική Γεωργία και Αλιεία.

Συγκεκριμένα ο κ. Κασίμης συναντήθηκε με τους João Aguiar Machado, Γενικό Διευθυντή Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και Jerzy Bogdan Plewa, Γενικό Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος της συνάντησης με τον Γενικό Διευθυντή Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. J. A.  Machado, ήταν η ενημέρωση, από Ελληνικής πλευράς, σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020. Από τον κ. Κασίμη, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι δράσεις που ήδη αναλήφθηκαν, ώστε να καταστεί πλέον δυνατή η άμεση ενεργοποίηση του Ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Επίσης, ανταλλάχθηκαν απόψεις επί των προτεραιοτήτων για την ενεργοποίηση των μέτρων του Προγράμματος, το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς και για την βέλτιστη χρήση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, προς όφελος του τομέα της χώρας. Ο κ. Machado εξέφρασε την πλήρη και αμέριστη στήριξή του στις καταβληθείσες προσπάθειες για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος και διαβεβαίωσε ότι οι Υπηρεσίες του βρίσκονται στη διάθεση των Ελληνικών Αρχών, για στενή συνεργασία, στο πλαίσιο του κοινού στόχου μεγιστοποίησης των οφελών της χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ.

Στη συνάντησή του με το Γενικό Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. J. B. Plewa, ο κ. Κασίμης τον ενημέρωσε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του Ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για την προετοιμασία της Χώρας σχετικά με την διαβούλευση ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ μετά το 2020 και επανέλαβε τα αιτήματα τα οποία έχει υποβάλει η χώρα στον Επίτροπο Hogan και αφορούν:

(α) στην αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου,

(β) στην απώλεια των δικαιωμάτων που προέκυψε κυρίως από ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων τα έτη 2014 και 2013,

(γ) στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των νέων γεωργών του έτους 2009 και

(δ) στην αναθεώρηση του υφιστάμενου προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου με στόχο την αύξηση της ενίσχυσης.

Από την πλευρά του ο κ.  Plewa, ενημέρωσε για την έναρξη της διαβούλευσης της ΚΑΠ μετά το 2020 και εξέφρασε την ικανοποίησή του σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 και την αυξημένη απορρόφηση των πόρων την τελευταία διετία.

Ο κ. Κασίμης, υπενθύμισε τέλος, ότι εκκρεμεί απάντηση της Επιτροπής σε επιστολή του, σχετικά με την ομοιόμορφη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα που επισημαίνονται χωρίς να δικαιούνται την ονομασία «φέτα» και τα οποία παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται κυρίως σε αγορές Τρίτων Χωρών.

Κλείνοντας δε, τη συνάντηση εξέφρασε στον κ. Plewa την ανησυχία του για τη μείωση του στελεχιακού δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ιδιαίτερα την απουσία στελεχών ελληνικής εθνικότητας.

16 February 2017
Banner