Για ΚΑΠ και βραζιλιάνικο κρέας συζητούν οι υπ. Γεωργίας της Ε.Ε.

03 April 2017

Για ΚΑΠ και βραζιλιάνικο κρέας συζητούν οι υπ. Γεωργίας της Ε.Ε.

Στο Λουξεμβούργο συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών της Ε.Ε., και μάλιστα για αποκλειστικά γεωργικά θέματα.

Ειδικότερα, θα εξετάσουν τους κανόνες που θα εφαρμοστούν στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, δηλαδή τον κανονισμό «Οmnibus», με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις και να καθορίσουν τη θέση του Συμβουλίου ως προς τις γεωργικές πτυχές της πρότασης. Μερικές από τις αλλαγές που έχει προτείνει η Κομισιόν στο θέμα αυτό, είναι: η εισαγωγή ενός ειδικού σταθεροποιητή εισοδήματος, απλούστεροι κανόνες για πρόσβαση σε δάνεια και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη-μέλη στην εφαρμογή του ορισμού του «ενεργού αγρότη», απλούστεροι και πιο ευέλικτοι κανόνες για τους νέους αγρότες, αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα για τον τομέα των φρούτων και λαχανικών, απλούστευση των διαδικασιών δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Κατά τα λοιπά, οι υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν για την υλοποίηση των Περιοχών Οικολογικής Εστίασης, θέμα που αφορά την πράσινη ενίσχυση.

Επιπλέον, οι υπουργοί θα εξετάσουν το ζήτημα της απλούστευσης της ΚΓΠ, τόσο στο πλαίσιο της περιόδου μετά το 2020, αλλά και όσον αφορά το παράγωγο δίκαιο, ενώ επίσης θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πρόσφατη απάτη στον τομέα του κρέατος στη Βραζιλία.

03 April 2017
Banner
Banner