Η γεωργία χαμηλού άνθρακα στο μενού των υπ. Γεωργίας Ε.Ε. – Πώς τοποθετήθηκε η Ελλάδα

09 February 2022

Η γεωργία χαμηλού άνθρακα στο μενού των υπ. Γεωργίας Ε.Ε. – Πώς τοποθετήθηκε η Ελλάδα

Related Articles

Στο Στρασβούργο της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2022, η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης κατά το 1ο εξάμηνο 2022.

Της συνόδου προήδρευσε εκ μέρους της Γαλλικής Προεδρίας ο Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων, κ. Julien Denormandie, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Janusz Wojciechowski. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.

Στην άτυπη σύνοδο συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής AGRI του Ευρ. Κοινοβουλίου κ. Norbert Lins, η Πρόεδρος της Copa κ. Christiane Lambert, ο Πρόεδρος της Cogeca κ. Ramon Armengol, η Πρόεδρος των Νέων Αγροτών (CEJA) κ. Diana Lenzi, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (ΕΕΒ) και του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας (INRAE).

Η υπουργική συζήτηση ήταν αφιερωμένη στη γεωργία χαμηλού άνθρακα και στον σημαντικό ρόλο της γεωργίας και δασοκομίας στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης μέχρι το 2050, εξαιτίας της φυσικής ικανότητας του εδάφους και των οικοσυστημάτων να δεσμεύουν άνθρακα. Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρακτικές μείωσης των εκπομπών και αποθήκευσης άνθρακα, τις δυνατότητες ιδιωτικής χρηματοδότησης και τα συστήματα πιστοποίησης, καθώς επίσης και την παροχή κινήτρων στους αγρότες για τη χρήση τέτοιων συστημάτων πιστοποίησης, ως  βασικό παράγοντα επιτυχίας της όλης προσπάθειας.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Μπαγινέτας με τον Γάλλο Υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, Julien Denormandie

Από ελληνικής πλευράς επισημάνθηκε ότι ένα σύστημα πιστοποίησης δέσμευσης άνθρακα πρέπει να είναι απλό, διαφανές και εύκολα εφαρμόσιμο, ώστε να είναι ισότιμο για όλους τους αγρότες της Ένωσης, και πρωτίστως επικερδές για τους αγρότες. Αναφέρθηκαν πρακτικές αποθήκευσης άνθρακα που εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έχουν προβλεφθεί και στο Στρατηγικό μας Σχέδιο.

Επισημάνθηκε, επιπλέον, ότι η επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, και ως εκ τούτου πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ελκυστικό και βιώσιμο σύστημα για τους αγρότες μας που όχι μόνο θα αποζημιώνει τις επιπλέον προσπάθειες των αγροτών, αλλά θα τους εξασφαλίζει και επιπρόσθετο εισόδημα μέσω της πώλησης δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα. Κύριο μέλημά μας είναι να διατηρήσουμε την αγροτική δραστηριότητα στην ύπαιθρο και να μη διαταραχθεί η ισορροπία στην παραγωγή τροφίμων στην Ένωση.

09 February 2022
Banner
Banner