Φιλόδοξες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες επιδιώκει η Ε.Ε.

19 July 2016

Φιλόδοξες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες επιδιώκει η Ε.Ε.

Ποικιλία θεμάτων περιελάμβανε η χθεσινή σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. υπό την προεδρία της Γκαμπριέλα Ματίτσνα, της Σλοβάκας υπουργού Γεωργίας.

Το βασικό σημείο της συνόδου ήταν, όπως αναμενόταν, τα μέτρα στήριξης αγροτικών προϊόντων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, για τα οποία έχετε ήδη ενημερωθεί.

Κατά τα λοιπά, η Προεδρία του Συμβουλίου παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών της και τις προτεραιότητες στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας. Αν και αποτελεί κοινοτοπία εδώ και χρόνια, ρητά για άλλη μία φορά διατυπώνεται η προτεραιότητα να ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού και να αυξηθεί η διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας. Αυτό θα περιλαμβάνεται ως βασικό θέμα της άτυπης συνόδου των υπουργών Γεωργίας που θα πραγματοποιηθεί στην Μπρατισλάβα στις 11-13 Σεπτεμβρίου 2016.

Το Συμβούλιο συζήτησε επίσης το θέμα των διεθνών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουν για την ευρωπαϊκή γεωργία οι εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Τους τελευταίους μήνες η Ε.Ε. έχει επεκτείνει περαιτέρω το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στο διεθνές εμπόριο, και αυτή τη στιγμή επιδιώκει φιλόδοξες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες - χώρες και περιοχές.

Η έκβαση της αναθεώρησης των «πράσινων» προβλέψεων της ΚΓΠ περιλαμβανόταν επίσης στην ατζέντα του Συμβουλίου, το οποίο ενημερώθηκε από την Κομισιόν σχετικά με το θέμα αυτό. Βασισμένη σε δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε, η αναθεώρηση αναλύει την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πρώτο έτος εφαρμογής του περιβαλλοντικού προσανατολισμού της ΚΓΠ, ενώ περιγράφηκαν επίσης τα επόμενα βήματα στην απλοποίηση των απαιτήσεων για «πρασίνισμα».

Στη συζήτηση οι υπουργοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή, κυρίως όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, και επανέλαβαν τη σημασία μιας πραγματικής απλοποίησης που μειώνει το διαχειριστικό κόστος τόσο για τους αγρότες όσο και για τη δημόσια διοίκηση.

Τέλος, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, τη δυνατότητα χρήσης φωσφονικών αλάτων καλίου στη βιολογική αμπελοκαλλιέργεια, τις εισαγωγές αδασμολόγητου ρυζιού από την Καμπότζη, τις πυρκαγιές στην Κύπρο και την ξηρασία στην Πολωνία.

Προληπτικό εμβολιασμό για οζώδη ζήτησε η Ελλάδα

Στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη.

APOSTOLOY COUNCILΓια το θέμα που κυρίως απασχόλησε το Συμβούλιο, τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν και συνίσταται σε χρηματοδοτική βοήθεια επιπλέον 500 εκατ. ευρώ, ο Έλληνας υπουργός παρενέβη στη συζήτηση σημειώνοντας εκτός των άλλων ότι «πρόκειται για μια στοχοθετημένη ενίσχυση που θέλουμε να έχει και μια ευελιξία στη διανομή της. Δηλαδή να λάβει υπόψη της, για το σύνολο της χρηματοδότησης, τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των κρατών μελών καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί».

Για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αποστόλου εστίασε την παρέμβασή του στην υπό ολοκλήρωση συμφωνία CETA με τον Καναδά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τα αποτελέσματα όσον αφορά τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και συγκεκριμένα το έλλειμμα προστασίας για την ΠΟΠ Φέτα. Υπογράμμισε ότι διατάξεις που εξασφαλίζουν εμπορικές χρήσεις, ακόμα και σε διαδόχους ή/και δικαιοδόχους υφιστάμενων επιχειρήσεων παραγωγής φέτας στον Καναδά, αλλά και άλλες χρήσεις χωρίς χρονικό πλαίσιο, κινούνται πέρα από τα όρια ακόμη και της ελάχιστης προστασίας των συμφερόντων των Ελλήνων παραγωγών. Ζήτησε από την Επιτροπή να ανταποκριθεί άμεσα στην υποβολή δήλωσης με την οποία να δεσμεύεται για την προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων παραγωγών στο πλαίσιο της CETA.

Για την απλούστευση της ΚΑΠ και ειδικότερα για την αναθεώρηση του πρασινίσματος, ο Έλληνας υπουργός συμφώνησε με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής, ώστε οι τροποποιήσεις των Εκτελεστικών Κανονισμών να θέτουν πιο ξεκάθαρες και συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους γεωργούς, να αφαιρούν άχθος από τις διοικήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος διαχείρισης των μέτρων, να προσφέρουν ευελιξία ως προς το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, και να εναρμονίζουν κάποιους όρους ώστε να γίνεται απλούστερη η εφαρμογή.

Για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, η Ελλάδα στήριξε το αίτημα του Αυστριακού υπουργού τονίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή πολιτική πρόληψης για όλα τα κράτη μέλη που γειτνιάζουν με τρίτες χώρες στις οποίες υπάρχουν εκτεταμένες επιζωοτίες. Ζητήθηκε επιπλέον η κατανομή εμβολίων από την Επιτροπή μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Εμβολίων, ώστε να εξασφαλιστεί μια διασυνοριακή ζώνη εμβολιασμού των ευρωπαϊκών χωρών και των γειτονικών τρίτων χωρών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε επιπλέον 200.000 δόσεις εμβολίων. Επίσης σε νομοθετικό επίπεδο ζητήθηκε η επιτάχυνση αναθεώρησης της Οδηγίας 1992/119, ώστε να επιτρέπεται ο προληπτικός εμβολιασμός και να επανεξεταστεί η πολιτική της ολικής θανάτωσης στην περίπτωση των ζώων που έχουν εμβολιαστεί καθώς και η τροποποίηση των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων ώστε να ρυθμιστούν θέματα για την απαγόρευση των προϊόντων που δεν θα δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, όσον αφορά το κρέας και τα παραγόμενα προϊόντα. Σημειώθηκε ότι προς τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν η εφαρμογή υποχρεωτικού εμβολιασμού στη FYROM, στην κοινή συνοριακή γραμμή με την Ελλάδα και σε βάθος 50 χιλιομέτρων στη χώρα αυτή.

19 July 2016
Banner
Banner