Στη φάση των ενστάσεων οι φάκελοι για Αρνάκι και Κατσικάκι Λήμνου ΠΓΕ

17 March 2021

Στη φάση των ενστάσεων οι φάκελοι για Αρνάκι και Κατσικάκι Λήμνου ΠΓΕ

Στη φάση της διαδικασίας πιθανών ενστάσεων μπήκαν οι φάκελοι για την καταχώριση των προϊόντων Αρνάκι Λήμνου και Κατσικάκι Λήμνου ως ΠΓΕ - Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.

Η φάση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Μαΐου 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά των αιτήσεων καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Οι φάκελοι είχαν εκπονηθεί από τον Δεκέμβριο 2020.

17 March 2021
Banner