Η Ευρώπη χάνει έδαφος λόγω βροχοπτώσεων

02 September 2021

Η Ευρώπη χάνει έδαφος λόγω βροχοπτώσεων

Related Articles

Διάβρωση του εδάφους που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και στην αλλαγή χρήσης γης, προβλέπουν τα επιστημονικά προβλεπτικά μοντέλα της Ε.Ε.

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν, η απώλεια εδάφους από την υδατική διάβρωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 13-22,5% στην Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2050.

Αυτό θα συμβεί κυρίως λόγω της αυξημένης έντασης των βροχοπτώσεων. Η απώλεια εδάφους αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου θα μπορούσε να φτάσει έως και το 100% σε ορισμένες περιοχές.

Στη νότια Ευρώπη η διάβρωση του εδάφους αναμένεται να είναι σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων.

Οι συγγραφείς του άρθρου χρησιμοποίησαν 19 Παγκόσμια Κλιματικά Μοντέλα και τρία διαφορετικά σενάρια συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου για να προβάλουν την απώλεια εδάφους στην Ευρώπη έως το 2050.

Κατά το έτος αναφοράς (2016), περίπου 3,07 τόνοι εδάφους χάνονταν ανά εκτάριο αγροτικής γης ετησίως. Το νούμερο αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 3,76 τόνους έως το 2050. Ο κύριος παράγοντας αυτής της αλλαγής είναι η προβλεπόμενη αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων κατά 16-26%.

Ο ρόλος της βόσκησης

Οι δράσεις και χρηματοδοτήσεις της νέας ΚΑΠ οφείλουν να παίξουν τον ρόλο τους στην αποτροπή του φαινομένου. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι προφανές ότι και για την κτηνοτροφία τίθενται σημαντικά ζητήματα. Η βόσκηση έχει ρόλο στον έλεγχο της ανεπιθύμητης συσσώρευσης βιομάζας και συνεπώς στη μείωση των κινδύνων για πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους και να γίνονται πιο έντονες οι πλημμύρες. Τα οφέλη της βόσκησης (αλλά όχι της υπερβόσκησης) πρέπει να φωτιστούν περισσότερο και σε αυτή την περίπτωση. Υπό τον όρο των κατάλληλων διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, της αειφορικής βόσκησης, μπορούμε να μιλάμε για ένα ιδιαίτερο σημείο προσοχής.

02 September 2021
Banner
Banner