Ευελιξία για την ένταξη περισσότερων παραγωγών στα προγράμματα χρηματοδότησης

09 September 2021

Ευελιξία για την ένταξη περισσότερων παραγωγών στα προγράμματα χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει o YΠΑΑΤ Σπήλιος Λιβανός για τη στήριξη και ενίσχυση της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας, συναντήθηκε χθες, Τετάρτη 8/9, με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) – ειδικότερα, με τον Regional Mandate Officer του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον EIF Director & Head of Mandate Management, Jubert Cottogni και τον Head o Division, Mandate Management, Southern & Western Europe, Gianluca Massimi, παρουσία του Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ Κώστα Μπαγινέτα. 

Συζητήθηκε διεξοδικά το πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΕΑΑ, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). 

Ο ΥΠΑΑΤ επισήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης και μέγιστης ευελιξίας – αποδοτικότητας εκ μέρους του ΕΤαΕ, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη μοναδική αυτή ευκαιρία  περισσότεροι παραγωγοί και να ενταχθούν στα προγράμματα χρηματοδότησης για την κατασκευή κτιρίων, την αγορά εξοπλισμού καθώς και ζωϊκού και φυτικού κεφαλαίου, ακόμα και για κεφάλαιο κίνησης. 

Η ανάγκη αυτή, όπως τόνισε, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς το πρόγραμμα χρηματοδότησης αφορά και τους πυρόπληκτους παραγωγούς. 

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΑ 2014-2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ, με πόρους ύψους 80 εκατ. ευρώ,  με σκοπό την παροχή εγγυήσεων για τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τις Τράπεζες Eurobank, Procredit, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

Τα δάνεια χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους και συγκεκριμένα με χαμηλότερα επιτόκια, χαμηλότερες διασφαλίσεις και μειωμένα έξοδα φακέλου. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μόχλευση των πόρων του ΠΑΑ, που οδηγεί στη δυνατότητα χορήγησης δανείων έως και 480 εκατ. ευρώ.

09 September 2021
Banner
Banner