Πώς κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην αγροτική οικονομία

04 July 2016

Πώς κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί συμβάλλουν στην αγροτική οικονομία

«Κοινωνική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου» είναι το αντικείμενο της 15ης Θερινής Ακαδημίας που διοργανώνει η Euracademy Association σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) και το Ίδρυμα Xάινριχ Μπελ Ελλάδας, στο Μουζάκι Καρδίτσας και τη γύρω περιοχή, από 16-23 Ιουλίου.

Η θερινή ακαδημία για την «Κοινωνική Οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου» έχει ως στόχο να διερευνήσει τη συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στις αγροτικές περιοχές, επικεντρώνοντας σε τρόπους που ενισχύουν την  ίδρυση και την επιχειρηματική επιτυχία τους, καθώς επίσης και στην παρουσίαση κατευθύνσεων δράσης, μέσα από παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών επιλεγμένων από όλη την Ευρώπη.

Διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκθέσεις, συζητήσεις με τη μορφή Panel, εργαστήρια ειδικής θεματολογίας, αλλά και συλλογική εργασία, είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται και φέτος στη Θερινή Ακαδημία.

 

Θέματα συζήτησης

Μερικά από τα ερωτήματα που θα συζητηθούν στη φετινή Θερινή Ακαδημία αναφέρονται (ενδεικτικά) παρακάτω:

- Τι είναι κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχείρηση, πώς ορίζονται, πώς αυτός ο τρόπος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας διαφέρει από άλλες μορφές επιχειρήσεων και τι σημαίνει «επιχειρηματικότητα βασισμένη σε αξίες»;

- Τι οφέλη επιφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι αγροτικοί, οι αστικοί συνεταιρισμοί, οι ΚοινΣΕπ και η ευρύτερη κοινωνική οικονομία στις αγροτικές περιοχές;

- Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, πώς μπορεί να υποστηριχθεί η διαδικασία ίδρυσής τους, τι εργαλεία πρέπει να διαθέτουν οι αγροτικές κοινότητες για να ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία;

- Ποιος μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία ανάπτυξης της κοινωνικής επιχείρησης; Ποιοι είναι οι ρόλοι των τοπικών αρχών, των τοπικών Αναπτυξιακών Εταιριών, των ΜΚΟ και των τοπικών επιχειρήσεων;

- Πώς ορίζουμε ένα «οικοσύστημα κοινωνικών επιχειρήσεων» και πώς μπορεί να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο;

- Τι μπορούμε να μάθουμε από τα παραδείγματα των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη;

- Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου και της κοινωνικής καινοτομίας;

- Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση της κοινωνικής επιχείρησης και να προσδιορίσουμε την αξία της;

 

Λεπτομέρειες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

04 July 2016
Banner
Banner