Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη συλλογή-διαχείριση νεκρών ζώων

31 August 2021

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη συλλογή-διαχείριση νεκρών ζώων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β' 3997/30-08-2021) η Απόφαση για τη θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων.

Η ΚΥΑ καθορίζει το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανά ζωντανό ζώο, για τη χρηματοδότηση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης (ΕΠΣΥΔ) των νεκρών βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, καθώς και ο τρόπος πληρωμής και είσπραξης αυτού.

Το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 1,5€ για κάθε βοοειδές, σε 0,4€ για κάθε χοίρο, σε 0,2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα. Καθορίζεται δε ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων της εκάστοτε εκμετάλλευσης, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής - Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Δείτε εδώ την Απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες εφαρμογής της.

31 August 2021
Banner