Εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία εισηγείται στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ο ΣΕΚ

24 July 2019

Εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία εισηγείται στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ο ΣΕΚ

Με θέμα την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας απευθύνει υπόμνημα στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, επισημαίνοντας ότι η κτηνοτροφία, σήμερα, έχει ξεπεράσει τα όρια της παραγωγικής της επιβίωσης.

Περιγράφοντας για άλλη μία φορά ο ΣΕΚ με μελανά χρώματα την κατάσταση, κάνει λόγο για χιλιάδες κτηνοτρόφους που «έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμά τους, ενώ πολλοί είναι στα όρια της εγκατάλειψης εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής και των πολιτικών ορισμένων γαλακτοκομικών εταιρειών που έχουν στόχο την αύξηση των κερδών τους μέσω της συμπίεσης των τιμών παραγωγού, συμπαρασύροντας όλο τον τομέα της μεταποίησης, των φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων, της έλλειψης ρευστότητας, της συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος, κ.ά.»

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΚ προτείνει ορισμένα μέτρα που είναι, όπως τονίζει, άμεσης προτεραιότητας. Μεταξύ αυτών μιλά για μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής, μείωση του συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος των κτηνοτρόφων στο 13% με προοπτική να πάει στο 8%, θέσπιση φθηνού αγροτικού πετρελαίου, μείωση ΦΠΑ εισροών (π.χ. μηχανήματα) από 24% σε 13%, μείωση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες, κατάργηση της φορολόγησης στα μέσα παραγωγής (π.χ. παραγωγικά ακίνητα), ρύθμιση των δανείων των κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Για στήριξη των νέων αγροτών-κτηνοτρόφων ο ΣΕΚ θεωρεί απαραίτητο να δοθούν ισχυρά κίνητρα σε νέους «που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη ζωική παραγωγή με απαλλαγή από κάθε φορολόγηση και καταβολή ελάχιστου ποσού ασφαλιστικής εισφοράς για τα πρώτα πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσβέσεις είναι μακροχρόνιες».

Ο ΣΕΚ θέτει επίσης, στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου για την κτηνοτροφία, την ανάγκη προστασίας των προϊόντων, των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας από τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων ζωικών και άλλων προϊόντων. Στη βάση αυτή ζητά έλεγχο των εισαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης, εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων, αυστηρές κυρώσεις, αλλά και την πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικής αναγραφής της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή των σημείων λιανικής πώλησης.

Επιπλέον ο ΣΕΚ θέτει σε προτεραιότητα τα εξής:

1. Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους και αξιοποίηση όλων των βοσκοτόπων με μακροχρόνια απόδοσή τους για κτηνοτροφική χρήση. Αξιοποίηση των ακαλλιέργητων εκτάσεων για επιτόπια παραγωγή ζωοτροφών. 2. Νέο συνεταιριστικό πλαίσιο στην πορεία ανασυγκρότησης των συνεταιρισμών, ώστε να αποτελέσουν το βασικό μοχλό αγροδιατροφικής ανάπτυξης. Ενοποίηση συνεταιριστικού κινήματος που σήμερα είναι διασπασμένο και δυνατότητα χάραξης κοινής αγροτικής συνεταιριστικής πολιτικής. Ίδρυση Αγροτικού Επιμελητηρίου. 3. Συμμετοχή εκπροσώπων των Οργανώσεων των Κτηνοτρόφων στα Δ.Σ. των Οργανισμών ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΦΚΑ Αγροτών, ΕΦΕΤ. 4. Να μην μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020, να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, να διατηρηθεί η Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες. 5. Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων. 6. Ενεργοποίηση και αξιοποίηση του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής. 7. Ολοκληρωμένο σύστημα αγροτικής εκπαίδευσης με πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων. 8. Οριστική επίλυση του ζητήματος της αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 9. Εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών, όπως αυτή της ευφυούς γεωργίας, και στην κτηνοτροφία. 10. Δημιουργία ανταγωνιστικών εταιρικών σχημάτων logistics σε κάθε Περιφέρεια με συμμετοχή και των τοπικών συνεταιριστικών οργανώσεων που να μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας σημαντικά τα κόστη  και  καθιστώντας τα ελληνικά προϊόντα πολύ πιο ανταγωνιστικά στην εσωτερική αγορά και στις αγορές του εξωτερικού. 11. Να ισχύσει άμεσα και για την Κρήτη το σύνολο των ρυθμίσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο που ισχύουν για τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την επιστολή που απευθύνει ο ΣΕΚ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Επιπλέον ο ΣΕΚ απευθύνει άλλη επιστολή στον πρωθυπουργό, τα συναρμόδια Υπουργεία και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με τα άμεσα οικονομικά μέτρα που χρειάζονται για την επιβίωση της κτηνοτροφίας. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.   

Τέλος, την ανάγκη να εκπροσωπείται ο κτηνοτροφικός κλάδος στα Διοικητικά Συμβούλια σημαντικών για την κτηνοτροφία και γεωργία οργανισμών-φορέων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛ.Γ.Α., ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε.Φ.Ε.Τ, ΕΦΚΑ Αγροτών). «Είναι αδιανόητο να λαμβάνονται, για παράδειγμα αποφάσεις για την αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών, το σχεδιασμό–υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, την προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών, τη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και πλείστα άλλα ζητήματα και να απέχουν από τα όργανα λήψης των αποφάσεων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς των παραγωγών», αναφέρει ο ΣΕΚ, καταλήγοντας: «Ιδιαίτερα η συμμετοχή του ΣΕΚ είναι απαραίτητη, αφού αποτελεί τη μεγαλύτερη, εθνικής εμβέλειας, κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα με μέλη, ενώσεις, Α.Ε.Σ. συνεταιρισμούς, συλλόγους και μεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν όλους τους κλάδους της ζωικής παραγωγής (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία)». Δείτε εδώ αναλυτικά την επιχειρηματολογία του ΣΕΚ.

24 July 2019
Banner