Εθνικό Κέντρο για την οζώδη δερματίτιδα

23 May 2016

Εθνικό Κέντρο για την οζώδη δερματίτιδα

Απόφαση με την οποία συγκροτείται εθνικό κέντρο ελέγχου της οζώδους δερματίτιδας υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης.
Η οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών που έχει εμφανιστεί στη χώρα μας από το φθινόπωρο του 2015, περιλαμβάνεται στις ασθένειες του Παραρτήματος I του Π.Δ 138/1995. Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου είναι ο συντονισμός όλων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, κεντρικών και αποκεντρωμένων, καθώς και των παραγωγών για τον έλεγχο, την καταπολέμηση και την εκρίζωση του νοσήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23 May 2016
Banner