Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο στην ευρω-διαβούλευση για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040

20 January 2021

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο στην ευρω-διαβούλευση για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040

Στο πλαίσιο της ενεργής συνεισφοράς του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, στη δημόσια διαβούλευση που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040, από τις 12 Ιανουαρίου έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά 4 Ομάδες Εστίασης για το μέλλον των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Οι 45 περίπου συμμετέχοντες εστίασαν στις ανάγκες και τα προβλήματα των κατοίκων και στις προοπτικές ανάπτυξης τεσσάρων Ομάδων-Περιοχών της χώρας με αντιπροσωπευτικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 31 Ιανουαρίου 2021.

Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, προοπτικές ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, εργάτες γης, επαγγελματίες αγρότες, ελλείψεις υποδομών και υπηρεσιών, ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες, διαχείριση του νερού λόγω πλημμυρών και ξηρασίας, διαχείριση και χρήσεις γης, δημογραφική αποψίλωση σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, ερήμωση των χωριών, φυγή των νέων ανθρώπων προς τις πόλεις για ένα καλύτερο μέλλον, ανάγκη για δημιουργία συλλογικών σχημάτων, ένταξη προσφύγων-μεταναστών, σχέσεις και διασυνδέσεις υπαίθρου και μεσαίων αστικών κέντρων, νησιωτικές μετακινήσεις, διασύνδεση τουρισμού και τοπικών προϊόντων, προσέλκυση επενδύσεων και εγκατάστασης νέων κατοίκων και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναρτώνται:

20 January 2021
Banner
Banner