Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου

24 October 2016

Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Β. Αποστόλου, σχετικά με τη συγκρότηση, τον ορισμό μελών και τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Η θητεία της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται σε δύο έτη.

Κύρια αποστολή της Εθνικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν στην ευζωία, στη στέγαση, στη φροντίδα και τη σωστή χρήση των ζώων εργαστηρίου, η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση των ατόμων που ασχολούνται με τα ζώα εργαστηρίου και ο συντονισμός των αντίστοιχων δράσεων με τις Εθνικές Επιτροπές των υπόλοιπων Κρατών Μελών.

Προτεραιότητα της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση ορθών πρακτικών στον τομέα της επιστήμης των ζώων εργαστηρίου μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με τη βιοϊατρική έρευνα, καθώς και η προαγωγή εναλλακτικών μεθόδων που αντικαθιστούν, μειώνουν ή βελτιστοποιούν τη χρήση των διαφόρων πειραματικών τεχνικών. Στην Απόφαση ορίζεται ότι σε περιπτώσεις εξέτασης εξειδικευμένων θεμάτων, η Εθνική Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί, από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, που διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Μέλη της Εθνικής Επιτροπής θα είναι οι:

α) Ισμήνη Δοντά του Αναστασίου, Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής Έρευνας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Απόστολο Παπαλόη του Ευθυμίου, Διευθυντή του Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, Επισκέπτη Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Harvard ΗΠΑ,

β) Απόστολος Παπαλόης του Ευθυμίου, Διευθυντής του Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Harvard ΗΠΑ, ως τακτικό μέλος. Αναπληρωτής του ο Δημήτριος Κλέτσας του Παναγιώτη, Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ο οποίος θα καλείται να συμμετέχει εφόσον ο Απόστολος Παπαλόης είτε απουσιάζει από συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής είτε σε κάποια εξ αυτών συμμετέχει με την ιδιότητα του αναπληρωτή της Προέδρου,

γ) Νικόλαος Κωστομητσόπουλος του Γεωργίου, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ βαθμίδας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό ο Πέτρος Υψηλάντης του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

δ) Παναγιώτης Βιδάλης του Κωνσταντίνου, νομικός σύμβουλος - ειδικός επιστήμονας της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό η Βασιλική Μολλάκη του Παναγιώτη, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής,

ε) Ευαγγελία Σωσσίδου του Νικολάου, τακτική ερευνήτρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Οργανισμού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος του Σταύρου, Προϊστάμενος τμήματος Κ.Α.Φ.Ε. της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής,

στ) Σύλβα Χαραλάμπους του Χαράλαμπου, ερευνήτρια Β' του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Βασίλειο Ντάφη του Αποστόλου, κτηνίατρο του Ερευνητικού Κέντρου «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»,

ζ) Κατερίνα Μαρίνου του Ανδρέα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ3 κτηνιατρικού με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του τμήματος Προστασίας των Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος της αρμόδιας κεντρικής αρχής. Αναπληρωματικό μέλος η Γεωργία Δαμιανάκη του Αντωνίου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ3 κτηνιατρικού με βαθμό Β', του τμήματος Προστασίας των Ζώων της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

24 October 2016
Banner
Banner