Επιβεβαίωση εστίας ευλογιάς σε πρόβατα στη Σμύρνη

12 November 2019

Επιβεβαίωση εστίας ευλογιάς σε πρόβατα στη Σμύρνη

Για την επιβεβαίωση εστίας ευλογιάς στην Τουρκία ενημερώνει με έγγραφό της προς τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι στις 7 Νοεμβρίου 2019 κοινοποιήθηκε μέσω του συστήματος ειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ADNS εστία ευλογιάς στην περιοχή της Σμύρνης στην Τουρκία. Η εστία επιβεβαιώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και αφορούσε εννέα πρόβατα της εκτροφής.

Το έγγραφο αναφέρει ότι το κρούσμα εντοπίστηκε σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από το νησί της Λέσβου, όπου είχε εκδηλωθεί και η επιζωοτία ευλογιάς κατά τα έτη 2016-2018 με 36 εστίες συνολικά.

Λόγω της εγγύτητας της εστίας και για να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων καλεί στη λήψη των εξής μέτρων:

Α. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νησιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου απέναντι από τα Τουρκικά Παράλια:

1) Ενημέρωση όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, και των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και την διακίνηση αυτών για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος, τα συμπτώματα, τις συνέπειες και τα μέτρα βιοπροφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται στις εγκαταστάσεις.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν προς την άλλες περιοχές, εντατικοποίηση ελέγχων εκτροφών και μετακινήσεων, ειδικά εκείνων που βρίσκονται απέναντι από τα τουρκικά παράλια.

3) Ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών για τη δημιουργία σταθμών απολυμάνσεων.

4) Αποφυγή των κατοίκων που επισκέπτονται την Τουρκία να έρχονται σε επαφή με εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων. Ειδικά αν έχουν επισκεφτεί εκμεταλλεύσεις στη γειτονική χώρα να μην έρχονται σε επαφή με αιγοπρόβατα για τουλάχιστον 15 ημέρες.

Β. Ειδικότερα για το νησί της Λέσβου:

1) Ενημέρωση των Λιμενικών και Τελωνειακών Αρχών της Χίου για την εντατικοποίηση των ελέγχων στους επισκέπτες από την Τουρκία, την ενημέρωση αυτών για τους κινδύνους μμεταφοράς του νοσήματος μέσω αντικειμένων, ρουχικού και υποδημάτων, ιδιαίτερα εάν προϋπάρχει επαφή με αγροτικές περιοχές και ζώα και τη δημιουργία σταθμών για την απολύμανση των υποδημάτων τους.

2) Καταγραφή των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του πληθυσμού τους.

3) ∆ιενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων και τακτικοί επανέλεγχοι.

4) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων που πρόκειται να μετακινηθούν από το και συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).

5) Λήψη όλων των μέτρων για την προστασία των ζώων, των σταβλικών εγκαταστάσεων και των οχημάτων μεταφοράς από έντομα και εξωπαράσιτα

6) Ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών εκμεταλλεύσεων ατομικά.

Γ. Το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας:

1) Άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

2) Υπενθύμιση της σημασίας τήρησης των μέτρων βιοπροφύλαξης σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την μεταφορά ζώντων ζώων.

3) Εντατικοποίηση κλινικών ελέγχων και επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων.

12 November 2019
Banner