Ερώτηση Βαρδάκη στη Βουλή για τα μέτρα πρόληψης της Γρίπης των Πουλερικών

18 February 2019

Ερώτηση Βαρδάκη στη Βουλή για τα μέτρα πρόληψης της Γρίπης των Πουλερικών

Είκοσι οκτώ εστίες γρίπης των πτηνών καταγράφηκαν το 2018 στη Βουλγαρία, με τελευταία τον Δεκέμβριο 2018, και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι με την διατήρηση και εκτροφή πτηνών να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Αυτό καταγράφει σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου. Αυτή την εγκύκλιο χρησιμοποιεί και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης, σε κοινοβουλευτική Ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο κείμενο της Ερώτησής του ο κ. Βαρδάκης, έχει προκληθεί ιδιαίτερη ανησυχία τόσο σε καταναλωτές όσο και σε πτηνοτρόφους και κατόχους οικόσιτων πουλερικών από την ενδεχόμενη απειλή επέκτασης της γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα. «Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους δυναμικότερους κλάδους ζωικής παραγωγής, με υψηλό βαθμό αυτάρκειας και χιλιάδες εργαζόμενους» τονίζεται επιπλέον στην Ερώτηση, όπου επίσης σημειώνεται ότι «οι χειμερινοί μήνες αποτελούν επικίνδυνη εποχή για την εκδήλωση της γρίπης και συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία η ενημέρωση για την σημασία υιοθέτησης των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας από τους πτηνοτρόφους και κατόχους οικόσιτων πουλερικών όπως περιγράφονται στην ΥΑ 258971/26.8.2008».

Αφού αναγνωρίζει ότι είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών των συνόρων όσο και της επιτήρησης όλων των περιορισμών για την θωράκιση της ελληνικής πτηνοτροφίας, ο κ. Βαρδάκης ζητά να ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό σε ποια φάση βρίσκεται η εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας, και με ποιες μεθόδους προτίθεται το Υπουργείο να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα.

18 February 2019
Banner