Ερώτηση στη Βουλή: Γιατί αργούν οι εγκύκλιοι για ομάδες παραγωγών;

06 December 2016

Ερώτηση στη Βουλή: Γιατί αργούν οι εγκύκλιοι για ομάδες παραγωγών;

Ερώτηση κατέθεσαν 30 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη αδράνεια του Υπουργείου σχετικά με την έκδοση αναγκαίων εφαρμοστικών εγκυκλίων για την αναγνώριση νέων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση (με θέμα: «Γιατί δεν έχουν εκδοθεί 7 μήνες μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου, οι εφαρμοστικές για την αναγνώριση των νέων συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών;»), εξαιτίας αυτής της αδράνειας του Υπουργείου έχουν τελματώσει και τα αντίστοιχα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) που ενισχύουν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα μέσα από συλλογικές δράσεις. Οι Βουλευτές ζητούν να μάθουν, μεταξύ άλλων, για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της πολιτικής ηγεσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

«Αδικαιολόγητη αδράνεια επιδεικνύει το ΥπΑΑΤ, 7 μήνες μετά την ψήφιση του συνεταιριστικού νόμου, για την έκδοση των αναγκαίων εφαρμοστικών εγκυκλίων του. Οι εγκύκλιοι αυτοί είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου σχετικά με την αναγνώριση των ενεργών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών.

Εξαιτίας της αδράνειας αυτής του Υπουργείου, έχουν τελματώσει και τα αντίστοιχα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) που ενισχύουν επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα μέσα από συλλογικές δράσεις. Μάλιστα τα ποσοστά των ενισχύσεων στις περιπτώσεις επενδύσεων και γενικότερα δράσεων συλλογικών σχημάτων τυγχάνουν προσαυξήσεων από 20% έως και 90%!

Παράλληλα, στο νέο περιβάλλον της άδικης και βαριάς φορολόγησης του γεωργικού εισοδήματος και του αγροτικού πληθυσμού, είναι πλέον μονόδρομος για τους μικρομεσαίους τουλάχιστον παραγωγούς η οργάνωσή τους σε συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, κοινοπραξίες, εταιρικά σχήματα κ.α.). Μέσα από τα σχήματα αυτά βελτιώνεται η οικονομική τους θέση και η διαπραγματευτική τους δύναμη πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας τόσο στις αγορές των εφοδίων τους όσο και στην προώθηση της παραγωγής τους. Επίσης η επίλυση θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων και δυσκολιών τους είναι πιο εύκολη και πιο απαιτητή.

Ο υπουργός κ. Αποστόλου προ 7 μηνών, υποστήριξε ένθερμα το συνεταιριστικό νομοσχέδιο που εισηγήθηκε και υπερψήφισε ως νόμο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Με το άρθρο 37 του νέου συνεταιριστικού νόμου(4384/2016) ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία ο 1305/2013 ΕΚ περί συγκρότησης και λειτουργίας ομάδων παραγωγών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής.

Για τη συγκρότηση όμως ομάδων παραγωγών στη βάση του Ε.Κ. απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου που καθορίζει τη σχετική διαδικασία λειτουργίας και αναγνώρισης αυτών.

Έως σήμερα συστήνονται οργανώσεις παραγωγών μόνο για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, τον αμπελοοινικό, τον ελαιουργικό και τον γαλακτοκομικό. Ο νέος Ε.Κ. διευρύνει σημαντικά τους τομείς δραστηριότητας για τους οποίους δύναται η σύσταση ομάδων παραγωγών, κάτι από το οποίο μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα η αγροτική μας οικονομία. Για να συμβεί όμως αυτό και εδώ απαιτείται έκδοση σχετικής εγκυκλίου που να εντάσσει τις νέες δραστηριότητες.

Επιπλέον η σημασία του “συνεταιρίζεσθε” για την Ένωση και την ΚΑΠ είναι έκδηλη από τη χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων που για την πατρίδα μας την τρέχουσα προγραμματική περίοδο αγγίζει μέσω του μέτρου Μ09 τα 25 εκ. €. Ωστόσο για να προκηρυχτεί το σχετικό μέτρο και να αντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια απαιτείται, πριν, η έκδοση των προαναφερόμενων εγκυκλίων.

Με τη μέχρι σήμερα στάση του, ο κ. Υπουργός και οι συνεργάτες του, ως προς την πρωτοφανή καθυστέρηση έκδοσης των αναγκαίων εφαρμοστικών που προαναφέρθηκαν, καθιστούν το νέο νόμο ανενεργό. Ακυρώνουν ταυτόχρονα και τις όποιες αναπτυξιακές δυνατότητες προσφέρονται στους μικρομεσαίους αγρότες, να δράσουν μέσα από συλλογικά σχήματα, να αξιοποιήσουν επενδυτικά προγράμματα και να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της δουλειάς τους, στο άκρως αφιλόξενο παραγωγικό περιβάλλον που τους επεφύλαξαν οι κυβερνητικοί εταίροι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.

Επειδή πλήθος γεωργών και κτηνοτρόφων αντιλαμβανόμενοι τη σημασία του συνεργατισμού αναμένουν τις σχετικές αποφάσεις, ώστε να συστήσουν ομάδες,

Επειδή για την ελληνική αγροτική οικονομία οι συλλογικές δράσεις αποτελούν προαπαιτούμενο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,

Επειδή πολύτιμα κονδύλια για τον τομέα που επιθυμούμε να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας κινδυνεύουν να μείνουν ανεκμετάλλευτα και να χαθούν από τη χώρα,

Επειδή η ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή ανήκει αποκλειστικά στη νέα Κυβέρνηση και τον Υπουργό κ. Αποστόλου,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

- Για ποιο λόγο 6 μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι; Ποιες σημαντικότερες προτεραιότητες του Υπουργείου άφησαν πίσω τέτοιες ουσιαστικές αποφάσεις;

- Ποιο το χρονοδιάγραμμα της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με το ζήτημα; Πότε σκοπεύει να προκηρύξει το Μ09 του Π.Α.Α.;»

06 December 2016
Banner
Banner