Ερώτηση Αραμπατζή προς Αραχωβίτη για τα μέτρα προστασίας από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

17 September 2018

Ερώτηση Αραμπατζή προς Αραχωβίτη για τα μέτρα προστασίας από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Στη Βουλή ήρθε πρόσφατα το θέμα της έξαρσης κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρία. Το ζήτημα έφερε με ερώτησή της (13/9) προς τον υπουργό ΥΠΑΑΤ Στ. Αραχωβίτη, η βουλευτής Σερρών της Ν.Δ., Φωτεινή Αραμπατζή.

Η ερώτηση της κ. Αραμπατζή για την ΑΠΧ και τα μέτρα προστασίας στην Ελλάδα, αναφέρει ότι η αύξηση των πληθυσμών των αγριόχοιρων στη χώρα μας, που λειτουργούν ως δεξαμενή του ιού, δημιουργεί τεράστια ανησυχία για την είσοδο της ασθένειας στη χώρα μας.

Όπως σημειώνεται στην ερώτηση:

«- Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας, με συμμετοχή στην Ακαθάριστη Αξία Ζωικής Παραγωγής περίπου στο 18%

- Στον Νομό μου, στις Σέρρες, εκτρέφονται 11.000 χοίροι, ενώ οι χοιροτροφικές μονάδες σε όλη τη χώρα παρά τα προβλήματα, έχουν υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας, ανταγωνιστικούς των Ευρωπαίων

- Η εμφάνιση του ιού στην Ελλάδα θα είχε καταστροφικές συνέπειες σε έναν κλάδο που αγωνίζεται και θα τον οδηγούσε στον αφανισμό αφού θα ερχόταν να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, της έλλειψης ρευστότητας, της αδυναμίας των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, των ελληνοποιήσεων και της πνιγηρής φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης που επέβαλε η κυβέρνησή σας».

Η βουλευτής καταλήγει ερωτώντας τον κ. Αραχωβίτη:

«1. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την προστασία και την πρόληψη της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων;

  1. Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που παρέχονται από το ΠΑΑ 2014-2020, ώστε να υποστηρίξετε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ευαισθητοποίηση των χοιροτρόφων και των κυνηγών;

3. Ποια μέτρα έχει λάβει το ΥΠΑΑΤ σήμερα σχετικά με την ανεξέλεγκτη εμπορία αγριόχοιρου, που μπορεί να προέρχεται από τις μολυσμένες περιοχές γιτονικών χωρών και μπορεί να μεταφέρει την επιζωοτία στη χώρα μας;»

17 September 2018
Banner