Επιχειρηματική αποστολή στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο

21 June 2017

Επιχειρηματική αποστολή στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο

Επιχειρηματική αποστολή στη Βηρυτό στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας, της προώθησης των εξαγωγών και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Βηρυτού (Beirut Chamber of Commerce, Industry and Agriculture) και οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν είναι αυτοί που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις θετικότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στον Λίβανο, και συγκεκριμένα:

- Κατασκευές
- Δομικά υλικά
- Τρόφιμα

Κατά την επιχειρηματική αποστολή θα διενεργηθούν εξατομικευμένες και στοχευμένες συναντήσεις (Β2Β) ελληνικών και λιβανέζικων επιχειρήσεων στους χώρους του Επιμελητηρίου Βηρυτού (περιοχή Hamra, κέντρο Βηρυτού), που θα οργανωθούν από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βηρυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις b08@mfa.gr και sbb@mfa.gr μέχρι και την 23η Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Υπουργείο Εξωτερικών στα τηλέφωνα 210.368.2765 και -2766 (αρμόδιες κες Σκαφιδάκη και Μπαντελή αντιστοίχως) ενώ για πιο εξειδικευμένα ερωτήματα για την αγορά του Λιβάνου η επικοινωνία συνιστάται να γίνεται απευθείας με το Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού (προϊσταμένη κα Τασάκου, τηλ. +961.4521700.117, ηλ. δ/νση: ecocom-beirut@mfa.gr).

21 June 2017
Banner