Επιβεβαίωση της συμφωνίας Ε.Ε.-Χιλής για τα βιολογικά – Ποια προϊόντα αφορά

09 October 2017

Επιβεβαίωση της συμφωνίας Ε.Ε.-Χιλής για τα βιολογικά – Ποια προϊόντα αφορά

Απόφαση για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο.

Οι νέοι κανόνες θα βασίζονται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης της ισοδυναμίας των κανόνων και των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν οι δύο πλευρές όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή. Η συμφωνία, σκοπός της οποίας είναι να προωθήσει το εμπόριο βιολογικών προϊόντων και να τονώσει έτσι την ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής παραγωγής στην Ε.Ε., προβλέπει επίσης σύστημα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και επίλυσης διαφορών σε θέματα εμπορίου βιολογικών προϊόντων.

Η συμφωνία θα εφαρμόζεται στα βιολογικά προϊόντα της Ε.Ε. και συγκεκριμένα τα μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, τα ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνεται το μέλι), τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (στα οποία περιλαμβάνεται ο οίνος), τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές, το αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους για καλλιέργεια. Από την άλλη πλευρά, η Ε.Ε. θα αναγνωρίσει ως ισοδύναμα τα ακόλουθα προϊόντα από τη Χιλή: μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, μέλι, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (στα οποία περιλαμβάνεται ο οίνος), αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόρους για καλλιέργεια.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την τελική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

09 October 2017
Banner