Επίσημος έλεγχος για τη μεταχείριση ασθενών/τραυματισμένων ζώων και την επείγουσα σφαγή

21 May 2021

Επίσημος έλεγχος για τη μεταχείριση ασθενών/τραυματισμένων ζώων και την επείγουσα σφαγή

Επίσημο έγγραφο για την «Οργάνωση επισήμων ελέγχων για τη μεταχείριση ασθενών και τραυματισμένων ζώων και την επείγουσα σφαγή παραγωγικών ζώων στις εκτροφές», εξέδωσε χθες 20/5/2021 το Τμήμα Προστασίας Παραγωγικών Ζώων και το Τμήμα Σφαγείων του ΥΠΑΑΤ.

Το έγγραφο απευθύνεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, και επικαιροποιεί τις σχετικές προβλέψεις, αναφερόμενο στον Κανονισμό 625/2017 «για τους επίσημους ελέγχους», καθώς και στον νόμο περί προστασίας των ζώων.

«Η βασική αρχή για την προστασία των καταναλωτών από την έκθεση σε κινδύνους για την υγεία τους μέσω της κατανάλωσης κρέατος, είναι ότι τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας πρέπει να είναι υγιή κατά τη στιγμή της σφαγής τους», αναφέρει το έγγραφο, που κάνει τη διάκριση μεταξύ υγιών και ασθενών ζώων, αλλά και ζώων που έχουν υποστεί ατύχημα. Ορίζει τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η μεταφορά ζώων, αλλά και τη διαδικασία επείγουσας σφαγής εκτός σφαγείου, τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση. Σε παράρτημα περιγράφονται αναλυτικά οι επιτρεπόμενες μέθοδοι αναισθητοποίησης των ζώων με σκοπό την επείγουσα σφαγή στην εκμετάλλευση.

Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες.

21 May 2021
Banner
Banner