Επικροτεί τις έκτακτες προσλήψεις κτηνιάτρων η ΠΟΓΕΔΥ

21 August 2019

Επικροτεί τις έκτακτες προσλήψεις κτηνιάτρων η ΠΟΓΕΔΥ

Συμφωνεί με την προκήρυξη πρόσληψης κτηνιάτρων για την έκτακτη αντιμετώπιση του προβλήματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων και αφήνει αιχμές για όσους αντέδρασαν στις διαδικασίες αυτές. Παράλληλα ζητά για άλλη μια φορά την κάθετη δομή των γεωτεχνικών υπηρεσιών και την ανάγκη στελέχωσής τους με μόνιμους υπαλλήλους:

Η Ομοσπονδία μας καλεί τους συναδέλφους ιδιώτες Κτηνιάτρους να επισπεύσουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 23-8-2019, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αλλά και ηλεκτρονικά στο Υπ.Α.Α.Τ (τηλ. επικοινωνίας 210-2124511, -4424) για την πρόσληψή τους για διάστημα έως δώδεκα μηνών. Η προκήρυξη αφορά 46 συνολικά θέσεις Κτηνιάτρων σε Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας και γίνεται σε εφαρμογή του άρθρου 110 του ν. 4623/2019 (Α΄134) για την ανάγκη διασφάλισης της υγείας των ζώων, καθώς και της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων από τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο που προκαλεί η εμφάνιση κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε γειτονική χώρα (Βουλγαρία).

Είναι σίγουρο πως η ταχύτητα της συγκεκριμένης προκήρυξης (νομοθέτηση- δημοσιοποίηση-εκτέλεση) ενόχλησε αρκετούς και ιδιαίτερα αυτούς που προσέβλεπαν σε διάφορες αναθέσεις έργου. Όλοι αυτοί βάλουν κατά του Υπ.Α.Α.Τ, ότι δήθεν καταστρατηγεί τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, αποκρύπτοντας τη σοβαρότητα και το κατεπείγον του θέματος της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, τόσο για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, όσο και την προστασία της Αγροτικής Οικονομίας γενικότερα. Ούτε καν το γεγονός ότι το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, συνέστησε ειδικά συνεργεία ( εκκαθάρισης κατ΄ ουσία) δεν τους προβλημάτισε για να  μελετήσουν και αντιληφθούν την σοβαρότητα του προβλήματος. Δυστυχώς η έλλειψη της επιστημονικής γνώσης για τα σχέδια αντιμετώπισης των κρίσεων στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και η άγνοια των προβλημάτων της κτηνοτροφίας οδηγεί στην υπεράσπιση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και δυσλειτουργιών ως προς την αντιμετώπιση του θέματος.

Λόγω άγνοιας προφανώς της σοβαρότητας του προβλήματος παρασύρθηκε και η ΑΔΕΔΥ και προέβη στην έκδοση Δελτία Τύπου υπερασπίζοντας αυτό που όλοι στηρίζουμε, δηλαδή το ΑΣΕΠ. Όμως ο ισχυρισμός της για δίμηνη έκτακτη πρόσληψη στερείται παντελώς εφαρμογής, καθώς σε δύο μήνες οι προσλαμβανόμενοι Κτηνίατροι, δεν θα προλάβαιναν να αναλάβουν ουσιαστικά υπηρεσία αλλά ούτε καν και να επισκεφτούν τις χοιροτροφικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους.

Είναι αυτονόητο πως η ΠΟΓΕΔΥ στηρίζει διαφάνεια των προσλήψεων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΟΒΑΡΟ και δεν επιδέχονταν καθυστέρησης. Εάν αυτοί που τώρα υπερασπίζουν τους «θεσμούς», ήθελαν προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, έπρεπε να την έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον πριν έξι-επτά μήνες, όταν και τότε υπήρχαν οι πληροφορίες και οι ενδείξεις για την επερχόμενη καταστροφική, όπως έχει χαρακτηριστεί, νόσο για την χοιροτροφία.

Επίσης τα κροκοδείλια δάκρυα που τώρα χύνουν κάποια εργασιακά σωματεία και Ομοσπονδίες για την υποστελέχωση των Γεωτεχνικών δομών των Περιφερειών και για την στήριξη του ΑΣΕΠ, ας κριθούν από τους συναδέλφους. Είναι οι ίδιες Ομοσπονδίες που αδιαφόρησαν για την ισοπέδωση των δομών αυτών όταν, όχι μόνο ανέχθηκαν, αλλά και κατά τόπους προώθησαν επιλογές των Περιφερειαρχών να μπορούν να προΐστανται στις ΔΑΟΚ διευθυντές, με πτυχία Π.Ε, άσχετα με το γεωτεχνικό χώρο (π.χ Φιλόλογος κ.λ.π) ή ΤΕΙ., που αδυνατούν να χειριστούν αντίστοιχες κρίσεις.

Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι οι Γεωτεχνικές δομές των Περιφερειών της χώρας είναι υποστελεχωμένες γιατί η ενίσχυσή τους, με την πρόσληψη προσωπικού είναι τρίτη ή τέταρτη επιλογή της Διοίκησης και σε πολλές περιπτώσεις, ούτε καν επιλογή. Εάν πράγματι επιθυμούσαν την ενίσχυση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, αυτό θα φαινόταν στον προγραμματισμό προσλήψεων, γεγονός που δεν συμβαίνει. Γι αυτόν και για πολλούς ακόμη λόγους, η Ομοσπονδία μας υποστηρίζει πως όλες οι Γεωτεχνικές δομές της χώρας, θα πρέπει να έχουν κάθετη οργάνωση στο Υπ.Α.Α.Τ, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός και διοίκηση για την προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας.

Η ΠΟΓΕΔΥ –όπως ανέφερε και στο Δελτίο Τύπου της 8-8ου-2019– δηλώνει ότι ήταν και θα είναι παρούσα, προκειμένου οι δημόσιες Γεωτεχνικές δομές να είναι αποτελεσματικές, να επιτελούν τον ρόλο τους και να βρίσκουν εργασία άνεργοι γεωτεχνικοί επιστήμονες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής της Χώρας.

Τέλος η ΠΟΓΕΔΥ έχει ως πάγια θέση πως για την αποτελεσματική λειτουργία των Γεωτεχνικών υπηρεσιών της χώρας, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής καθώς και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας ως κύριου πυλώνα της οικονομίας της Χώρας, θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού και να χορηγηθούν στις Γεωτεχνικές υπηρεσίες και τα απαραίτητα μέσα.

21 August 2019
Banner