Επιδότηση μεταποιητικών επιχειρήσεων κρέατος για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελλάδας

11 December 2017

Επιδότηση μεταποιητικών επιχειρήσεων κρέατος για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελλάδας

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η Δράση αφορά την υποστήριξη της διεθνούς προβολής επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό και στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ. Η έναρξη υποβολών αιτήσεων (στο www.ependyseis.gr) είναι την 8η Ιανουαρίου 2018 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:  Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα.

Επιλέξιμες δαπάνες:

-Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

-Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης

-Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση

-Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)

-Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών

-Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)

-Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, εδώ.

11 December 2017
Banner