Επί τάπητος στο ΥΠΑΑΤ η άρση των φραγμών στη δωρεά τροφίμων

26 October 2017

Επί τάπητος στο ΥΠΑΑΤ η άρση των φραγμών στη δωρεά τροφίμων

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη σπατάλη των τροφίμων, που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, στο πλαίσιο της δράσης της Ε.Ε. για την πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων, αποτέλεσαν θέμα συζήτησης κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την απώλεια και τη σπατάλη των τροφίμων, που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ, στις 19 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο να αποσαφηνίσουν τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. και να άρουν τους φραγμούς στη δωρεά τροφίμων, διασφαλίζοντας ότι οι δωρητές και οι αποδέκτες πλεονασμάτων τροφίμων σέβονται τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, τις πληροφορίες για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, όπως η αναγραφή της ημερομηνίας. Έχουν επίσης στόχο να συμβάλουν στην κοινή ερμηνεία ενωσιακών κανόνων που σχετίζονται με τη δωρεά τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών κανόνων (ΦΠΑ, φορολογικά κίνητρα) και άλλων προγραμμάτων της Ε.Ε. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, Κοινή οργάνωση των Αγορών γεωργικών προϊόντων, Κοινή Οργάνωσης των Αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας).

Κατά την έναρξη των εργασιών της Ομάδας, ο Γεν. Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χ. Κασίμης, τόνισε τη σημασία της πρόληψης της σπατάλης των τροφίμων αλλά και της καλύτερης διαχείρισης των πλεονασμάτων τροφίμων. Ο κ. Κασίμης υπογράμμισε ότι η σύσταση της Ομάδας Εργασίας και το έργο που έχει αναλάβει για την εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της σπατάλης των τροφίμων με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, σηματοδοτεί την απόφαση να χτιστεί η εικόνα μιας κοινωνίας που αντιδρά θετικά στο πρόβλημα αυτό.

Εδώ οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τη δωρεά τροφίμων.

26 October 2017
Banner