Επανεκλογή Ιωάννη Σμαρνάκη στην προεδρία της ΠΕΤΕΤ

01 July 2021

Επανεκλογή Ιωάννη Σμαρνάκη στην προεδρία της ΠΕΤΕΤ

Συγκροτήθηκε το νέο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ), που προέκυψε από τις αρχαρεσίες της 20ής Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΕΤΕΤ:

Μετά την υποβολή των προτάσεων και τις ψηφοφορίες το Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Εκλογή προεδρείου

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ιωάννης Σμαρνάκης - Ομόφωνα

Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Ηλίας Αλεξίου - Ομόφωνα

Γεν. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Μανιατέας - Ομόφωνα

Ταμίας εκλέχθηκε η Ελευθερία Ευδαίμων - Ομόφωνα

Ειδικός Γραμματέας εκλέχθηκε η Μηλένα Μαργέλη - Ομόφωνα

Μέλη: Μιχαήλ Ορεστίδης, Νικόλαος Γκιώνης, Ελένη Σακαρέλη, Παναγιώτα Βλάχου

2. Προγραμματισμός συνεδριάσεων

Πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τετραμήνου. Επόμενο τον Σεπτέμβριο 2021 - Ομόφωνα

3.Λειτουργία επιτροπών - Ομόφωνα

Επιστημονική επιτροπή - Υπεύθυνος: Γκιώνης Νικόλαος. Μέλη: Σουλιώτης Ανδρέας, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καναβούρας Αντώνιος, Γιόγιος Ιωάννης

Επιτροπή δημοσίου τομέα - Υπεύθυνος: Ηλίας Αλεξίου, Μέλη: Μιχάλης Μαυρούλιας, Αλεξάνδρα Τσελέπη

Οικονομική επιτροπή: Ευδαίμων – Μαργέλη – Παγιατάκη – Βλάχου

5. Εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς - Ομόφωνα

Ο πρόεδρος Ιωάννης Σμαρνάκης πρότεινε και το συμβούλιο αποδέχθηκε να κρατήσουν την εκπροσώπηση στην Διεθνή ένωση τεχνολόγων τροφίμων (IUFoST) η Ευσταθία Τσάκαλη μέχρι τέλος 2021 και στην ευρωπαϊκή (EFFoST) o Νικόλαος Γκιώνης.

"Η νέα διοίκηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο την στρατηγική επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των τεχνολόγων τροφίμων με τις παραγωγικές δυνάμεις και την Ελληνική κοινωνία. Παράλληλα ο αγώνας για την υπεράσπιση των θέσεων και της επαγγελματικής υπόστασης των μελών της ΠΕΤΕΤ θα είναι συνεχής" καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης.

01 July 2021
Banner
Banner