Επαναξιολογεί τις δομές του το ΥΠΑΑΤ

12 September 2016

Επαναξιολογεί τις δομές του το ΥΠΑΑΤ

Ομάδα εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγκροτείται με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Β. Αποστόλου.

Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας, που η θητεία της λήγει το αργότερο την 30/10/2016 και θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (εκεί συντονίζεται η επαναξιολόγηση των μονάδων όλων των Υπουργείων), θα έχει ως έργο την κατάρτιση αιτιολογημένου πορίσματος Έκθεσης Αξιολόγησης που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:

-αποτίμηση της διαμορφωθείσας κατάστασης στο πεδίο των δομών,

-εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών,

-προτάσεις βελτίωσης μέσω νέας οργανωτικής δομής

-σχέδιο στελέχωσης, αλλά και ανάλυση κόστους – οφέλους της προτεινόμενης νέας δομής.

Το πόρισμα Έκθεσης Αξιολόγησης, που θα υποβληθεί στον υπουργό για έγκριση, θα έχει τη μορφή ολοκληρωμένης αιτιολογημένης πρότασης μεταρρυθμιστικής δράσης με τελικό αποδέκτη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Χρέη προέδρου στην ομάδα εργασίας θα έχει ο Ν. Αντώνογλου, γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ.

12 September 2016
Banner
Banner