Έως τα τέλη του 2016 και με ΚΥΑ η προσαρμογή της χώρας μας στον Καν.1337/2013

16 November 2016

Έως τα τέλη του 2016 και με ΚΥΑ η προσαρμογή της χώρας μας στον Καν.1337/2013

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έρθει καινούργια Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει τη σήμανση της καταγωγής-προέλευσης κρέατος. Η προηγούμενη Υπουργική Απόφαση που αναφερόταν στα ζητήματα αυτά ήταν η ΚΥΑ 412/3.2.2012 (η οποία για δεύτερη φορά ύστερα από την ΚΥΑ 282438/3.4.2009 αναφερόταν στην αναγραφή καταγωγής-προέλευσης στις ζυγιστικές μηχανές των σημείων λιανικής πώλησης κρέατος).

Η νέα ΚΥΑ θα αναθεωρήσει εκείνην του 2012, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις πρόνοιες του ευρωπαϊκού Κανονισμού 1337/2013 (η προηγούμενη ελάμβανε υπόψη τον Καν.1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές»).

Σε πρακτικό επίπεδο, η ισχύουσα ΚΥΑ 412/3.2.2012 απαιτεί την αναγραφή (στα εμπορικά έγγραφα και σε κάθε μορφής σήμανση) της καταγωγής-προέλευσης του κρέατος, ως εξής: α) Για το βόειο, χοίρειο και αιγοπρόβειο, ως καταγωγή-προέλευση θεωρείται η χώρα στην οποία έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί το ζώο ή η χώρα γέννησης του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας. β) Για το κρέας πουλερικών και κονίκλων, κριτήριο αποτελεί η χώρα σφαγής. Εν τούτοις όταν η χώρα σφαγής είναι η Ελλάδα ενώ η χώρα εκτροφής των πτηνών δεν είναι η Ελλάδα, κριτήριο για την κατάταξη είναι η χώρα τοποθέτησης των νεοσσών προς πάχυνση ή η χώρα προέλευσης των πτηνών. γ) Για το κρέας ειδικής κατηγορίας, όπως ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών, βιολογικής εκτροφής και βόειο κρέας ποιότητος, επιπλέον της ως άνω αναγραφής της καταγωγής-προέλευσης, αναγράφεται και η πρόσθετη σήμανση, π.χ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ.

Όλα αυτά πρέπει τώρα να προσαρμοστούν στον Κανονισμό 1337/2013, ο οποίος συνοπτικά, και όσον αφορά την καταγωγή-προέλευση (για κρέατα χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών) απαιτεί τις ενδείξεις: «Εκτροφή στ…:», «Σφαγή στ…:», Κωδικός παρτίδας. Επιπλέον, περιγράφει λεπτομερώς τα κριτήρια για την ένδειξη «Εκτροφή», στο κρέας που προέρχεται από χοίρους, αιγοπρόβατα και πουλερικά.

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα ΚΥΑ 412/3.2.2012 απαιτεί να αναγράφεται η καταγωγή-προέλευση στις αυτοκόλλητες ετικέτες της ζυγιστικής μηχανής των σημείων λιανικής πώλησης. Ερωτηματικό παραμένει το πώς η νέα ΚΥΑ –που αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους– θα προσαρμόσει την υποχρέωση αυτή στις προβλέψεις του Καν.1337/2013, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει νέα αναστάτωση στα κρεοπωλεία, που ίσως χρειαστεί για άλλη μία φορά να αναπροσαρμόσουν τα συστήματα των ζυγιστικών μηχανών.

16 November 2016
Banner
Banner