Έως 7 Απριλίου η δήλωση μεταχρονολογημένων επιταγών

03 April 2020

Έως 7 Απριλίου η δήλωση μεταχρονολογημένων επιταγών

Έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης των μεταχρονολογημένων επιταγών που μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής πληρωμής κατά 75 ημέρες. Αυτό ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σε εφαρμογή του άρθρου 2 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με το οποίο προβλέπεται η  αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 31.03.2020 μέχρι 31.05.2020) κατά 75 ημέρες.

Η ΠΝΠ αφορά συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων προσώπων, τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤ:

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

Το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

Μετά τις 7/4 δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.

Από τις 8 Απριλίου και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν  εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων των οποίων οι ΚΑΔ θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020, ισχύουν τα παραπάνω. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.

03 April 2020
Banner
Banner