Έως 1/10 παράταση υποβολής αιτήσεων για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών του ΠΑΑ

06 September 2018

Έως 1/10 παράταση υποβολής αιτήσεων για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών του ΠΑΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ανακοινώνει ότι προέβη σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020», με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως και την 01/10/2018.

06 September 2018
Banner
Banner