Ενστάσεις της ΠΟΚΚ για τις αλλαγές στην αδειοδότηση καταστημάτων

30 August 2016

Ενστάσεις της ΠΟΚΚ για τις αλλαγές στην αδειοδότηση καταστημάτων

Τις ενστάσεις της κατέθεσε χθες, τελευταία ημέρα της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο επί της αδειοδότησης καταστημάτων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών – ΠΟΚΚ.

Η άποψη που εκφράζουν οι παραδοσιακοί κρεοπώλες είναι ότι «με την κατάργηση του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών, πριν την έναρξη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, δίνεται η ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν, να λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις για όσο χρονικό διάστημα θα κάνουν να ελεγχθούν, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και τον Έλληνα καταναλωτή».

Υπενθυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση φέρνει σημαντικές αλλαγές στην αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς τα δύο στάδια αδειοδότησης (προέγκριση και άδεια λειτουργίας) που υπήρχαν μέχρι σήμερα αντικαθίστανται από μια βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος θα προβαίνει σε απλή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του. Δεν θα απαιτείται δηλαδή εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι.

Εκτός από τη γενική της τοποθέτηση επί του θέματος, η ΠΟΚΚ ζητά, τουλάχιστον όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «η νομοθεσία να παραμείνει ως έχει και ειδικότερα δε για τα κρεοπωλεία, να γίνεται και αυστηρός έλεγχος τόσο για την ύπαρξη, όσο και για τη γνησιότητα των διπλωμάτων των κρεοπωλών. Καθώς έχουν παρουσιαστεί κρούσματα πλαστών διπλωμάτων, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και με την επιβαλλόμενη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου κρεοπωλών».

30 August 2016
Banner
Banner