Ενίσχυση αγροδιατροφικών επιχειρήσεων χάρη στο διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOCUS

12 October 2021

Ενίσχυση αγροδιατροφικών επιχειρήσεων χάρη στο διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOCUS

Related Articles

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δήμων και Περιφερειών #EURegionsWeek (11-14 Οκτωβρίου 2021), της μεγαλύτερης εκδήλωσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες και στην οποία οι πόλεις και περιφέρειες της ΕΕ αναδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία τους αλλά και την ικανότητά τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδείξουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου για τη χρηστή ευρωπαϊκή, το διασυνοριακό Ευρωπαϊκό επιδοτούμενο πρόγραμμα  FOCUS - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών θα είναι στο επίκεντρο της Ελλάδας και της περιοχής της Βαλκανικής Μεσογείου γενικότερα καθώς η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα τους επιτρέπει να επεκταθούν και να διεισδύσουν σε νέες αγορές ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της περιοχής. 

Το FOCUS αποσκόπησε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στην περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείου μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών αγροδιατροφής, οι οποίες συνέβαλαν αποτελεσματικά στην κατανόηση των προκλήσεων του τομέα και επινόησαν συλλογικά αποτελεσματικές λύσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Οι περιφερειακές ομάδες παρείχαν δράσεις στήριξης στους ενδιαφερόμενους Αγροδιατροφικούς φορείς, όπως υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, υπηρεσίες κατάρτισης και δραστηριότητες δικτύωσης, με σκοπό την προώθηση νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών ιδεών και την ενίσχυση του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στους τομείς εταίρους του έργου

Το έργο επικεντρώθηκε στην αγορά παραδοσιακών προϊόντων και μικρό-παραγωγών/παρασκευαστών. Έλαβαν υποστήριξη σε τομείς όπως η συσκευασία προώθηση και η εξωστρέφεια, για να κάνουν τα αγαθά τους ελκυστικά στις σύγχρονες προτιμήσεις, προτιμήσεις και ανάγκες των καταναλωτών - όπως η ευκολία

Οι εταίροι του έργου FOCUS, σκιαγράφησαν το εθνικό αγροδιατροφικό οικοσύστημα, δημιουργήθηκαν τέσσερις περιφερειακοί αγροδιατροφικοί συνεργατικοί σχηματισμοί, οι Αγροδιατροφικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί Αριστείας της Περιοχής Βαλκανίων-Μεσογείου. Σε αυτούς συμμετείχαν αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, πάροχοι τεχνολογίας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και καταναλωτές. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί προσέφεραν στις 85 συμμετέχουσες ΜΜΕ ευκαιρίες επιχειρηματικής στήριξης, επιμόρφωσης και δικτύωσης. Ο κάθε συνεργατικός σχηματισμός οργάνωσε δύο επιμορφωτικά εργαστήρια για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε 13 τομείς, μεταξύ αυτών τα γαλακτοκομικά, το κρασί, το ελαιόλαδο, τα ροφήματα και τα οινοπνευματώδη ποτά, τα γλυκά, τα ζυμαρικά, το μέλι, τους ξηρούς καρπούς, το επεξεργασμένο κρέας και τα βότανα. Οι συμμετέχουσες MME παρακολούθησαν δύο τεχνικά εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων, τα οποία αποσκοπούσαν στην εκπαίδευσή τους σε καινοτόμα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής..

Μέσω των συνεργατικών σχηματισμών, οι ΜΜΕ είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, έτσι ώστε να βρίσκουν διεθνείς εταίρους, να εντοπίζουν ευκαιρίες παγκοσμίως και να γίνονται πιο ανταγωνιστικές. Σκοπός ήταν να ενθαρρύνουν τη βιομηχανική συνεργασία και τις στρατηγικές συνδέσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Επιπλέον, οι εταίροι του έργου διενέργησαν επιτόπου επισκέψεις σε κάθε ΜΜΕ για να συζητήσουν τις ανάγκες τους και να αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους στην καινοτομία, να διεξάγουν μελέτες σκοπιμότητας και να τις βοηθήσουν να εκπονήσουν επιχειρηματικά σχέδια. Οι ΜΜΕ του έργου αντάλλαξαν τεχνογνωσία και εμπειρίες συμμετέχοντας στη Διασυνοριακή Έκθεση Εύρεσης Συνεργατών - Transnational Matchmaking Fair, η οποία διοργανώθηκε από τους Εταίρους του Έργου, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ του κλάδου και προώθησης νέων διασυνοριακών συνεργειών.

Οι στρατηγικές που αποφασίστηκαν ήταν, μεταξύ άλλων, η άντληση αξίας από υποπροϊόντα, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, η μετάβαση σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, η ανεύρεση τρόπων για την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, η τόνωση των εξαγωγών, η ικανοποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας τροφίμων, η εγκατάσταση τεχνολογίας για την παραγωγή ίδιας ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Τέλος, δημιουργήθηκε μια επιγραμμική πλατφόρμα συνεργασίας η οποία παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τα μέλη των συνεργατικών σχηματισμών, καθώς και πληροφορίες για επιμόρφωση και ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρηματικές ιδέες, ανάπτυξη προϊόντων, διαδικασίες παραγωγής και τεχνολογικές λύσεις.

27 Ελληνικές ΜΜΕ αγροδιατροφικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στο Focus Project με πολύ θετικά αποτελέσματα, ενώ ως success story χαρακτηρίζεται επιχείρηση που ασχολείται με την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, αφού ενεργοποίησε την μελέτη σκοπιμότητας που έλαβε μέσον του έργου, για την "Παραγωγή νέων λειτουργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας", υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και ενεργειακά ζυμαρικά ενισχύοντας την απόδοση καινοτομίας και επέκτεινε με επιτυχία την αγορά της σε αθλητές και άλλους πελάτες με ειδικές διατροφικές συνήθειες.

Τα αποτελέσματα του έργου θα ενσωματωθούν στις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές ώστε να διευκολύνεται η έρευνα, η καινοτομία και η μεταφορά τεχνολογίας στο πλαίσιο των εθνικών/περιφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση

Η επένδυση αυτή εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συμβάλλει στους στόχους της Στρατηγικής της ΕΕ προς μια έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και ενσωμάτωση προτάσεων σε περιφερειακές πολιτικές και στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα Πόλεων και Περιφερειών είναι ένα πολύ σημαντικό ετήσιο γεγονός που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες και στο οποίο εκπρόσωποι των περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι επίσης μια αναγνωρισμένη πολιτική πλατφόρμα επικοινωνίας για την ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, χάρη στην οποία οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ενημερώνονται για τη σημασία των Περιφερειών και των Δήμων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.  Λόγω της πανδημίας COVID-19, όλες οι δράσεις #EURegions θα είναι πλήρως ψηφιακές.

12 October 2021
Banner
Banner