Κομισιόν: Ενίσχυση με πεντοχίλιαρο, από 7 Μαΐου αιτήσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση σε βόειο, αιγοπρόβειο κρέας

04 May 2020

Κομισιόν: Ενίσχυση με πεντοχίλιαρο, από 7 Μαΐου αιτήσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση σε βόειο, αιγοπρόβειο κρέας

Άμεση δράση είχε υποσχεθεί ότι θα αναλάβει η Επιτροπή, με έκτακτα μέτρα για την στήριξη των αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, έγκριση μέτρων παρέμβασης στην αγορά για την αυτοοργάνωση των φορέων εκμετάλλευσης σε τομείς που έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα, και ευελιξία όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης της αγοράς. Στην κορυφή αυτών των μέτρων αγοράς η Κομισιόν πρότεινε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των χρηματοδοτήσεων αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να αποζημιωθούν αγρότες και μικρές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα με ποσά έως 5.000€ ανά αγρότη και έως 50.000€ ανά μικρή επιχείρηση.

Τα έκτακτα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης: η Επιτροπή θα στηρίξει ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τα γαλακτοκομικά προϊόντα (αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, βούτυρο, τυρί) και για κρέας (βόειο, πρόβειο και αίγειο κρέας). Το καθεστώς αυτό θα επιτρέψει την προσωρινή απόσυρση προϊόντων από την αγορά για τουλάχιστον 2 έως 3 μήνες και κατά μέγιστο 5 έως 6 μήνες. Το μέτρο θα προκαλέσει μείωση της προσφοράς στην αγορά και μακροπρόθεσμα θα επιφέρει την εξισορρόπησή της. Αιτήσεις συμμετοχής στην ιδιωτική αποθεματοποίηση θα μπορούν να γίνονται από τις 7 Μαΐου 2020.
  • Ευελιξία όσον αφορά προγράμματα στήριξης της αγοράς: η Επιτροπή θα επιδείξει ευελιξία στην εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης της αγοράς για οίνο, οπωροκηπευτικά, επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο, μελισσοκομία και για το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία (γάλα, φρούτα και λαχανικά).
  • Έκτακτη παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε.: για τους τομείς του γάλακτος, της ανθοκομίας, και της πατάτας, η Επιτροπή εγκρίνει παρέκκλιση από ορισμένους κανόνες ανταγωνισμού. Η παρέκκλιση θα επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να λαμβάνουν μέτρα αυτοοργάνωσής τους στην αγορά. Συγκεκριμένα, στους εν λόγω τομείς θα δοθεί η δυνατότητα συλλογικής λήψης μέτρων για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Για παράδειγμα, στον τομέα του γάλακτος θα επιτραπεί να προγραμματίζει συλλογικά την παραγωγή γάλακτος και στους τομείς της ανθοκομίας και της πατάτας θα επιτραπεί η απόσυρση προϊόντων από την αγορά. Επίσης, θα επιτραπεί η αποθεματοποίηση από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης. Οι σχετικές συμφωνίες και αποφάσεις θα ισχύουν για έξι μήνες κατά μέγιστο. Οι κινήσεις των τιμών καταναλωτή θα παρακολουθούνται στενά ώστε να αποφεύγονται αρνητικές συνέπειες.

Τα μέτρα έρχονται σε συνέχεια μιας ολοκληρωμένης δέσμης άλλων μέτρων που εγκρίθηκαν νωρίτερα από την Επιτροπή για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στην τρέχουσα κρίση, όπως η αύξηση των ποσών των κρατικών ενισχύσεων, η αύξηση του ύψους των προκαταβολών και η παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής. Η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει ως στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς και τις εθνικές διοικήσεις.

04 May 2020
Banner