Ενημερωτική συνάντηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020

23 July 2018

Ενημερωτική συνάντηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο των τεχνικών/ενημερωτικών συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) και υλοποιούνται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες όλης της χώρας, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, η 11η Συνάντηση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν φορείς του πρωτογενή τομέα, εκπρόσωποι ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων, στελέχη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου καθώς και άλλοι φορείς, παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για το Θεσμικό πλαίσιο και την Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), η καταγραφή των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας για τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Η πρόσκληση για το Μέτρο 16 «Συνεργασία» είναι ανοιχτή και έχει αναρτηθεί στο http://www.agrotikianaptixi.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο (Συχνές ερωτήσεις, παραδείγματα συνεργασιών, πλατφόρμα καινοτομίας), στον ιστότοπο του ΕΑΔ https://ead.gr/.

23 July 2018
Banner