Ενημερωτική συνάντηση για την αναδιοργάνωση των δομών του ΥΠΑΑΤ

29 September 2016

Ενημερωτική συνάντηση για την αναδιοργάνωση των δομών του ΥΠΑΑΤ

Προβληματισμοί, απόψεις, αλλά και ουσιαστική συζήτηση ανακοινώνει το ΥΠΑΑΤ ότι έγινε σήμερα επί του θέματος της επαναξιολόγησης των δομών του υπουργείου, στη συνάντηση της σχετικής ομάδας εργασίας του ΥΠΑΑΤ –επικεφαλής της οποίας είναι ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Αντώνογλου– με τους προϊσταμένους Τμημάτων, Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων.

Στη συνάντηση, που έγινε στο κεντρικό αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Κων. Παπαδημητρίου και ο Π. Ακτύπης, μέλη της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το συντονισμό και την παρακολούθηση των διαδικασιών επαναξιολόγησης των δομών όλων των υπουργείων. Από τους ομιλητές παρουσιάστηκαν η πολιτική και στρατηγική της κυβέρνησης για την επαναξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών στο Δημόσιο και εξειδικεύτηκε η διαδικασία και μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο ΥΠΑΑΤ, το αμέσως επόμενο διάστημα.

29 September 2016
Banner