Ενημερωτική συνάντηση για το Μέτρο 16 «Συνεργασία», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

19 June 2018

Ενημερωτική συνάντηση για το Μέτρο 16 «Συνεργασία», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020 και σε συνέχεια των τεχνικών συναντήσεων που υλοποιήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020/Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 στη Λάρισα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενημερωτική συνάντηση για την πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 του ΠΑΑ.

Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης και η πρόσκληση του Μέτρου 16 (Υπομέτρα 16.1/16.2 και 16.5/16.1), η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) και η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Το Μέτρο 16 στηρίζει τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν καινοτόμα και πιλοτικά έργα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναδεικνύουν νέες καλλιεργητικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Μέσα από τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν μεταξύ παραγωγών και ερευνητικής κοινότητας θα επιδιωχθεί η ένταξη και εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία ή/και στην υιοθέτηση και προσαρμογή υφιστάμενων τεχνικών/πρακτικών σε νέο γεωγραφικό ή περιβαλλοντικό πλαίσιο. Η καινοτομία μπορεί να είναι τεχνολογική, μη τεχνολογική ή κοινωνική και μπορεί να βασίζεται σε νέες ή παραδοσιακές τεχνικές.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν φορείς του πρωτογενή τομέα, εκπρόσωποι ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων, στελέχη των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και άλλοι φορείς, παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασ. Κόκκαλης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κων. Αγοραστός και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαρ. Κασίμης.

19 June 2018
Banner