Ενιαία Ιατρική και Υγεία από την Κτηνιατρική Ακαδημία

30 September 2015

Ενιαία Ιατρική και Υγεία από την Κτηνιατρική Ακαδημία

Πρόσκληση σε ανοικτή συνεδρίαση της ολομέλειας απευθύνει η Ελληνική Κτηνιατρική Ακαδημία με θέμα "Ενιαία Ιατρική και Υγεία". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 (ώρα 10.30 π.μ.).
Οι εισηγητές στην εκδήλωση θα είναι:
Απόσοτλος Ράντσιος, αντιπρόεδρος ΕΚΑ: Το δόγμα τη Ενιαίας Ιατρικής
Βασίλειος Κοντός, πρόεδρος ΕΚΑ: Η Ενιαία Ιατρική και η αντιμετώπιση της λύσσας
Σπυρίδων Γεωργάκης, πρ. πρόεδρος ΕΚΑ: Τρόφιμα και Κτηνιατρική Εκπαίδευση
Ιωάννης Μάγρας, πρόεδρος Τάξης Βασικών Κτηνιατρικών Επιστημών ΕΚΑ: Περί των Βασικών Επιστημών της Ιατρικής και των ζώων
Ιωάννης Μενεγάτος, πρόεδρος Τάξης Υγείας και Εκτροφής παραγωγικών ζώων ΕΚΑ: Η εποχική αναπαραγωγή του προβάτου.
Η Ελληνική Κτηνιατρική Ακαδημία είναι επιστημονικός φορέας με κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας, της σπουδαιότητας και του ρόλου της κτηνιατρικής επιστήμης στη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας του ανθρώπου. Αποτελείται από 25 τακτικά και 50 αντεπιστέλλοντα μέλη, η θέση των οποίων καλύπτεται μετά από δημόσιες ανοικτές διαδικασίες.

30 September 2015
Banner
Banner