Εν αναμονή της αξιολόγησης οι 3.665 αιτήσεις για πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

10 January 2019

Εν αναμονή της αξιολόγησης οι 3.665 αιτήσεις για πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 7/1/2019 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο πιστοποίησής τους ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και εγγραφής τους στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Συνολικά υποβλήθηκαν 3.665 αιτήσεις, εκ των οποίων 2.958 από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή ανέργους και 707 από εργαζόμενους στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της καθώς και από μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ - Α.ΤΕΙ). Η κατανομή τους ανά ειδικότητα παρουσιάζεται στον πίνακα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ 2.101
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ 82
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ 171
ΓΕΩΛΟΓΟΙ 55
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 90
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 34
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 260
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 801
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 59
ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ 12

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 163/13692 (ΦΕΚ 267 Β΄/2018) απόφασης και το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψήφιων Γεωργικών Συμβούλων στα θεματικά πεδία που έχουν επιλέξει στην αίτησή τους, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e- learning). Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο.

Η πιστοποίηση θα είναι πενταετούς (5) διάρκειας.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο των ενδιαφερομένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ).

10 January 2019
Banner
Banner
Banner