Διεθνείς εμπορικές συμφωνίες με σημαντικά οφέλη για το χοιρινό, όχι όμως για το βόειο

15 November 2016

Διεθνείς εμπορικές συμφωνίες με σημαντικά οφέλη για το χοιρινό, όχι όμως για το βόειο

Οικονομική μελέτη παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν στους υπουργούς Γεωργίας των κρατών μελών της Ε.Ε. Η μελέτη παρέχει στοιχεία για τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχουν στον αγροδιατροφικό τομέα (κυρίως στις τιμές παραγωγού και τον όγκο παραγωγής), 12 επικείμενες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες - και επικροτεί την προσέγγιση που ακολουθεί σήμερα η Ε.Ε., δηλαδή τη συστηματική προστασία ευαίσθητων τομέων.

Η μελέτη παρουσιάζει τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές, και παράλληλα φωτίζει την ευαισθησία ορισμένων γεωργικών τομέων. Αναμένεται δε ότι θα δώσει στην Κομισιόν τη δυνατότητα να προβεί σε τεκμηριωμένες επιλογές κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία.

Λόγω των περιορισμών στις διαθέσιμες μεθοδολογίες, το φάσμα των γεωργικών προϊόντων για τα οποία η μελέτη παρέχει λεπτομερέστερη ανάλυση δεν είναι πλήρες. Οφείλουμε πάντως να πούμε ότι εξ αρχής η μελέτη πάσχει σε βασικά σημεία, καθώς τα πιθανά οφέλη για σημαντικά προϊόντα με αξιοσημείωτες εξαγωγικές προοπτικές, όπως οπωροκηπευτικά, κρασί, ελαιόλαδο και μεταποιημένα τρόφιμα εν γένει (που αντιστοιχούν στο 70% της αξίας των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε.) δεν μπόρεσαν να ποσοτικοποιηθούν λεπτομερώς, όπως δεν μπόρεσαν να εκτιμηθούν και τα οφέλη από τη βελτιωμένη προστασία για γεωγραφικές ενδείξεις.

Η αξιολόγηση εστιάζει αποκλειστικά στον αντίκτυπο που θα έχει η αμοιβαία ελευθέρωση των εισαγωγικών δασμών μεταξύ της ΕΕ και των αντίστοιχων εμπορικών εταίρων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες διατάξεις με οικονομικό αντίκτυπο (π.χ. χαλάρωση μη δασμολογικών μέτρων, ειδικότερα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων). Ο αντίκτυπος των μέτρων που εφαρμόζει η ΕΕ με σκοπό την προστασία των ευαίσθητων τομέων στις εμπορικές συμφωνίες, όπως η συστηματική χρήση μειωμένων δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ), δεν εξετάζεται επίσης σε αυτή την αξιολόγηση.

Η μελέτη ως έχει δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά άσκηση σε πολύ θεωρητικό επίπεδο η οποία επισημαίνει τα ενδεχόμενα αποτελέσματα που θα έχει η επιτυχημένη σύναψη συγκεκριμένων συμφωνιών.

Οφέλη για χοιρινό, γαλακτοκομικά

Σημαντικά οφέλη προβλέπονται για τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του χοίρειου κρέατος, δύο τομείς που έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια και οι οποίοι δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Αντίθετα, η μελέτη δείχνει ότι είναι τρωτοί οι τομείς του βόειου κρέατος και του ρυζιού, από την άποψη τόσο του εμπορικού αντικτύπου όσο και της πτώσης των τιμών παραγωγού. Το μέγεθος του αντικτύπου για τα διάφορα αυτά προϊόντα εξαρτάται από το αν λαμβάνονται υπόψη τα πιο «φιλόδοξα» (πλήρης ελευθέρωση του 98,5% όλων των προϊόντων και μερική μείωση κατά 50% για τα υπόλοιπα προϊόντα) ή τα πιο «συντηρητικά» (πλήρης ελευθέρωση του 97% και 25% μείωση για τα υπόλοιπα) σενάρια της μελέτης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν επίσης ότι είναι ορθή η σημερινή προσέγγιση της Ε.Ε. σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, η οποία συνίσταται στον περιορισμό της ελευθέρωσης των εισαγωγών ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων. Στην περίπτωση της πρόσφατα συναφθείσας συμφωνίας με τον Καναδά (γνωστής ως CETA), η Ε.Ε. θα καταργήσει με την έναρξη της ισχύος της συμφωνίας το 92,2% των γεωργικών της δασμών (ποσοστό που θα φτάσει στο 93,8/% μετά από εφτά χρόνια). Η Δ.Π. που συμφωνήθηκε για το βόειο κρέας στο πλαίσιο της CETA , η οποία θα καταργηθεί σταδιακά εντός πενταετίας, ανέρχεται σε 45.838 τόνους και αντιστοιχεί στο 0,6% περίπου της συνολικής κατανάλωσης της Ε.Ε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ρύζι: στην εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ, η ΕΕ θα προβεί σε μερική μόνο ελευθέρωση των εισαγωγών ρυζιού, με τις ΔΠ για το ρύζι να αντιστοιχούν περίπου στο 8% του συνόλου των εισαγωγών της Ε.Ε., τα δύο τρίτα των οποίων θα προορίζονται αποκλειστικά για ρύζι που δεν παράγεται στην Ε.Ε. ή που πρόκειται να υποβληθεί σε περαιτέρω μεταποίηση από τη βιομηχανία ρυζιού της Ε.Ε.

Τα συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στους υπουργούς της Ε.Ε. σήμερα και αναμένεται να συζητηθούν περαιτέρω στο Συμβούλιο Γεωργίας υπό την Μαλτέζικη Προεδρία, τον Ιανουάριο.

Σημειώνεται ότι η μελέτη σχετικά με τον σωρευτικό αντίκτυπο στη γεωργία δεν αντικαθιστά τις ευρύτερες και διεξοδικότερες εκτιμήσεις του αντικτύπου ούτε την εκτίμηση του αντικτύπου στη βιωσιμότητα, οι οποίες διεξάγονται για κάθε εμπορική διαπραγμάτευση.

15 November 2016
Banner
Banner