Εμπλοκή στην εισαγωγή ζώντων βοοειδών για πάχυνση

31 January 2016

Εμπλοκή στην εισαγωγή ζώντων βοοειδών για πάχυνση

Την "ουσιαστική απαγόρευση εισαγωγής" αντιμετωπίζουν οι παχυντές βοοτρόφοι, λόγω της ισχύουσας απόφασης της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για απαγόρευση εισαγωγών από τη Γαλλία 60 ημέρες μετά τον επαναληπτικό εβολιασμό των ζώων για τον καταρροϊκό πυρετό.
Όπως μας ενημερώνει ο κ. Χάρης Πανταζής, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο, τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, έχουν κάνει προσπάθειες για να εισακουστούν τα αιτήματά τους από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν αποτέλεσμα. Το ζήτημα προσκρούει στην εδώ και δυο μήνες καθυστέρηση γνωμοδότησης από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας των ζώων.
Πώς έχει το ζήτημα. Οι γαλλικές κτηνιατρικές αρχές εκδίδουν τα ανάλογα πιστοποιητικά για εξαγωγή εμβολιασμένων ζώων 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και με βάση αυτή την πιστοποίηση πραγματοποιούνται εμπορικές συναλλαγές με πολλές ευρωπαϊκές χώρες βάσει διμερών συμφωνιών.
Παρά τη διαβεβαίωση που παρέχουν οι γαλλικές κτηνιατρικές αρχές η ελληνική υπηρεσία επιμένει στην απαίτηση για 60 ημέρες, γεγονός που καταδικάζει τους έλληνες παχυντές σε απαγόρευση εισαγωγών λόγω ανεπάρκειας, ή παντελούς έλλειψης ζώων, αφού το πανευρωπαϊκό εμπόριο ζώων περιορίζεται πλέον στις 30 ημέρες.
Ο κ. Πανταζής καλεί όλους τους αρμόδιους και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να δώσει λύση σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για τους έλληνες κτηνοτρόφους, το οποίο λαμβάνει διαστάσεις και για την προσφορά κρέατος ελληνικής εκτροφής στην κατανάλωση.

31 January 2016
Banner