ΕΛΓΟ: Απεστάλησαν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης στους Γεωργικούς Συμβούλους

30 June 2020

ΕΛΓΟ: Απεστάλησαν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης στους Γεωργικούς Συμβούλους

Από τη Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνεται ότι απεστάλησαν σήμερα 30/6/2020 στους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των επιτυχόντων Γεωργικών Συμβούλων του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης στις οποίες αναγράφονται τα θεματικά πεδία που καλύπτουν. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι εκ των εκπαιδευομένων δεν ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα, είτε δεν συμμετείχαν τελικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν υπέβαλαν τα τεστ αξιολόγησης και τα επαναληπτικά είτε έχουν αποτύχει σε όλα τα θεματικά πεδία που δήλωσαν στην αίτησή τους.  

Επισημαίνεται ότι με την αριθ. 57 απόφαση της 7ης/09.06.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, πιστοποιήθηκαν και θα εγγραφούν στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1.115 επιτυχόντες, διαφόρων ειδικοτήτων.

Κατά της απόφασης πιστοποίησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, σε μια εκ των κάτωθι διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: kalexaki@elgo.gr ή apaparoka@elgo.gr ή eskarmoutsou@elgo.gr και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας καθώς και τα θεματικά πεδία πιστοποίησης που αυτή αφορά.

"Υπενθυμίζεται τέλος στους Γεωργικούς Συμβούλους, ότι πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγγραφή τους στο Μητρώο Γ.Σ., όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 της αριθ. 163/13692/01.02.2018, ΦΕΚ 267 Β΄ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει" σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

30 June 2020
Banner
Banner