Ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου αποδείξεων λιανικής έρχεται από την ΑΑΔΕ;

17 December 2021

Ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου αποδείξεων λιανικής έρχεται από την ΑΑΔΕ;

Την ψηφιακή εφαρμογή ελέγχου των αποδείξεων λιανικής πώλησης δρομολογεί η ΑΑΔΕ με απόφαση ανάθεσης.

Θα ενσωματώνει τη δυνατότητα σάρωσης του QR code, θα προβάλει τα αποτελέσματα και σε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη παράβασης, θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες στην Α.Α.Δ.Ε.

Η εν λόγω εφαρμογή θα διανεμηθεί από τα Ηλεκτρονικά Καταστήματα Google Play (Android) και App Store (iOS).

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής θα είναι:

• Μηχανισμός σάρωσης του QR code των αποδείξεων λιανικής πώλησης.

• Αυτόματη αποστολή ερωτήματος στη σχετική βάση δεδομένων των Φ.Η.Μ.

• Προβολή του αποτελέσματος με εύληπτο και απλό τρόπο.

• Δυνατότητα φωτογράφισης της χάρτινης απόδειξης σε συνέχεια αποτελέσματος με ενδείξεις παράβασης.

• Αποστολή της απόδειξης (βασικά στοιχεία, φωτογραφία, αποτέλεσμα ελέγχου στην βάση δεδομένων) και προαιρετικά της γεωγραφικής θέσης του χρήστη (georeference) στο σύστημα λήψης και διαχείρισης πληροφοριών της Α.Α.Δ.Ε.

• Επιλογή για υποβολή πληροφορίας, είτε κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη (με κωδικούς taxisnet), είτε ανώνυμα.

• Δυνατότητα προβολής ενημερωτικών μηνυμάτων

• Περιβάλλον λειτουργίας σε ελληνικά και αγγλικά.

• Έκδοση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της χρήσης της εφαρμογής

• Λειτουργία σε λειτουργικό σύστημα Android και iOS.

• Κοινό εικαστικό μέρος της εφαρμογής θα είναι κοινό σε όλες τις πλατφόρμες, ώστε να μη δημιουργεί σύγχυση, και θα ακολουθεί τον οδηγό εταιρικής ταυτότητας της Α.Α.Δ.Ε. (λογότυπο, χρώματα κ.λπ.).

• Δυνατότητα αναβαθμίσεων.

• Αυξημένη Χρηστικότητα (Enhanced Usability). Σαφής και φιλική προς το χρήστη πλοήγηση στις επιμέρους ενότητες της εφαρμογής.

Ως ελάχιστες πιθανές ενδείξεις παράβασης θα λαμβάνονται οι παρακάτω:

- Η απόδειξη δεν έχει διαβιβαστεί

- Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί με διαφορετικά στοιχεία

- Ο Φ.Η.Μ. δεν είναι δηλωμένος ή είναι ανενεργός

- Ο Φ.Η.Μ. είναι δηλωμένος με άλλα στοιχεία επιχείρησης (Α.Φ.Μ., διεύθυνση)

Η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις υπό προμήθεια υπηρεσίες το αργότερο εντός δέκα (10) εβδομάδων από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

[Πηγή: Taxheaven https://www.taxheaven.gr]

17 December 2021
Banner