Αυστηροί έλεγχοι στις εισαγόμενες ζωοτροφές υπό τον φόβο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

10 September 2019

Αυστηροί έλεγχοι στις εισαγόμενες ζωοτροφές υπό τον φόβο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

Μπορεί να μην έχει εφαρμοσθεί καθεστώς «καραντίνας» στις εισαγόμενες ζωοτροφές, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στην Ελλάδα, όπως ζητούν κυβερνητικοί βουλευτές από τον υπουργό ΑΑ&Τ Μ. Βορίδη, όμως είναι γεγονός ότι έχουν ληφθεί σειρά μέτρων για τον έλεγχο των ζωοτροφών.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από απαντήσεις της υφυπουργού Φ. Αραμπατζή, όσον αφορά τον έλεγχο της διακίνησης και προμήθειας ζωοτροφών, το ΥΠΑΑΤ (Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών) έχει προβεί στη λήψη των κάτωθι μέτρων: - αυξημένοι επίσημοι έλεγχοι από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές σε φορτία ζωοτροφών που διακινήθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα και ενημέρωση του Υπουργείου σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών,
- έλεγχοι σε επιχειρήσεις που διακινούν ζωοτροφές από τη Βουλγαρία (εισαγωγείς ζωοτροφών, παρασκευαστήρια, διανομείς),
- έλεγχοι από τους επόπτες ζωοτροφών των ΔΑΟΚ σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προμηθεύτηκαν ζωοτροφές προερχόμενες από τη Βουλγαρία και ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και των Π.Ε. της χώρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες κλινικές εξετάσεις των χοίρων,
- έλεγχοι σε εταιρείες, οι οποίες μεταφέρουν ζωοτροφές από τη Βουλγαρία, ως προς την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας αυτών και
- ενημέρωση για τη λήψη προληπτικών μέτρων από τις ελληνικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, κατόπιν σύστασης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου για την αποφυγή προμήθειας ζωοτροφών από Βουλγαρία και ιδιαίτερα από περιοχές, στις οποίες έχουν αναφερθεί κρούσματα της νόσου.

10 September 2019
Banner