Έκτακτη ενίσχυση 2,25 δισ. για την οζώδη δερματίτιδα

11 March 2016

Έκτακτη ενίσχυση 2,25 δισ. για την οζώδη δερματίτιδα

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη, η Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Λεπτομέρειες εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1853 της Επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους», σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης ύψους 2.258.253 ευρώ. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται ως μέτρο στήριξης των γεωργικών αγορών. Σύμφωνα με πληροφορίες αφορά τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών.

Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  • Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων με έδρα εντός των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.
  • Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2015.
  • Εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους τουλάχιστον 6 επιλέξιμα θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε παραγωγικής κατεύθυνσης.
  • Διατήρησαν την εκμετάλλευσή τους ενεργή έως και τις 31/12/2015. Αυτό διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).
11 March 2016
Banner