Έκκληση προς ιδιώτες κτηνιάτρους να βοηθήσουν στον εμβολιασμό για την οζώδη

23 August 2016

Έκκληση προς ιδιώτες κτηνιάτρους να βοηθήσουν στον εμβολιασμό για την οζώδη

Αρχίζει και πάλι ο εμβολιασμός των βοοειδών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ) για το έτος 2016, όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, που σημειώνει ότι όλες οι Περιφερειακές Ενότητες διαθέτουν ικανό αριθμό δόσεων για να ξεκινήσει άμεσα ο εμβολιασμός, «ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια από την ΠΑΜΘ άλλων 75.000 δόσεων εμβολίων».
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Διεύθυνση κάνει έκκληση σε ιδιώτες κτηνιάτρους να βοηθήσουν την κατάσταση: «Με δεδομένο ότι το ελάχιστο προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) της Περιφέρειας δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, θεωρούμε επιβεβλημένη τη συνεργασία με ιδιώτες συναδέλφους που θα ήθελαν να συνδράμουν το έργο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την προστασία του βοοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής».

Σύμφωνα με την ακολουθητέα διαδικασία που περιγράφει η ανακοίνωση:
• Η παράδοση των εμβολίων γίνεται μόνο σε κτηνίατρο (Ιδιώτη ή Δημόσιο) και οργανώνονται προσεκτικά οι επισκέψεις στις εκμεταλλεύσεις για να έχουμε τη μικρότερη απώλεια δόσεων
• Εξασφαλίζεται η αγορά και τοποθέτηση ενωτίων από τον κτηνοτρόφο, για τα ζώα που θα εμβολιαστούν
• Ο εμβολιασμός διενεργείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στις περιοχές και εκμεταλλεύσεις υψηλού κινδύνου και επιβάλλεται η κλινική εξέταση των ζώων πριν την έναρξή του
• Μετά το πέρας του εμβολιασμού, συμπληρώνονται τα αναγκαία έγγραφα και συλλέγονται και επιστρέφονται στις Κ.Υ , όλα τα κενά ή οι δόσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
• Τηρούνται παράλληλα από τον κτηνοτρόφο και όλα τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι μετακινήσεις των βοοειδών γίνονται γενικά υπό τις εξής προϋποθέσεις και όρους:
i. Δεν υπάρχουν πρόσφατα κρούσματα στην Π.Ε ή αν υπήρξαν έχουν καταργηθεί οι ζώνες
ii. Ζώα για άμεση σφαγή, για πάχυνση ή αναπαραγωγή, που εμβολιάζονται για 2η φορά, μετακινούνται επτά ημέρες μετά τον εμβολιασμό,
iii. Ζώα ανεξαρτήτου ηλικίας που εμβολιάζονται για πρώτη φορά , μετακινούνται για οποιοδήποτε σκοπό, είκοσι οκτώ (28) ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι αποφάσεις περιοριστικών μέτρων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

23 August 2016
Banner
Banner