Ειδική υπηρεσία από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για τους νέους αγρότες

17 November 2016

Ειδική υπηρεσία από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για τους νέους αγρότες

Μια ειδική υπηρεσία αποκλειστικά για το Μέτρο 6.1 δημιούργησε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του νέου και νεοεισερχόμενου παραγωγού. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το κατάλληλα εκπαιδευμένο γεωτεχνικό προσωπικό και να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για το μέτρο των νέων αγροτών μέσα από τα συνεργαζόμενα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2016.
O προϋπολογισμός για το Μέτρο 6.1 ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει 12.000 δικαιούχους με την προϋπόθεση να ολοκληρώσουν το επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβάλλουν. Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη.
Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση νέων, έως και 41 ετών, για την είσοδό τους στο αγροτικό επάγγελμα και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο στόχος του Μέτρου 6.1 αποτελεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και η δημιουργία νέων και καινοτόμων επαγγελματιών αγροτών.

17 November 2016
Banner
Banner