Έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο deal Βερόπουλου – ΜΕΤΡΟ

22 January 2016

Έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο deal Βερόπουλου – ΜΕΤΡΟ

Συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού έκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τη συμφωνία μεταξύ των σούπερ μάρκετ Βερόπουλος και ΜΕΤΡΟ. ΣΕ απόφασή της με αρ. 623/2016, εγκρίνει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».
Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

22 January 2016
Banner