Εγκύκλιος Γ.Γ. Εμπορίου για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα

01 February 2017

Εγκύκλιος Γ.Γ. Εμπορίου για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα

Τους μπέρδεψε όλους η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο σχετικός νόμος 4046/2016 για το πλαστικό χρήμα αναφέρει ότι οι καταστηματάρχες οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τους καταναλωτές με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας, καθώς και ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Όμως με εγκύκλιό της που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της η Γ.Γ. Εμπορίου ζητά στην είσοδο του καταστήματος να αναφέρονται όλες οι κατηγορίες καρτών που κάνει δεκτές το κατάστημα. Στο ταμείο δε, θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που θα ενημερώνει τον καταναλωτή ότι δικαιούται να πληρώσει με κάρτα.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.

Στις περιπτώσεις παραβάσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της ανάλογα με την Αρχή που επέβαλε το πρόστιμο,
- είτε ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
- είτε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

01 February 2017
Banner