Δύο προγράμματα για προώθηση της Φέτας θα υποβάλει στην Ε.Ε. ο ΕΛΓΟ – Πρόσκληση συμμετοχής

03 April 2017

Δύο προγράμματα για προώθηση της Φέτας θα υποβάλει στην Ε.Ε. ο ΕΛΓΟ – Πρόσκληση συμμετοχής

Πρόταση για έγκριση συμμετοχής σε δύο συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα, πρόκειται να υποβάλει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα προγράμματα, που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Απριλίου 2017, αφορούν την προβολή -  προώθηση της Φέτας στην εσωτερική αγορά και σε Τρίτες Χώρες. Με σημερινή ανακοίνωσή του ο Οργανισμός καλεί όσους  φορείς  επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου.

Η πρόταση θα υποβληθεί από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ως Συντονιστή, με εταίρους τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), την Οικολογική Διαχείριση Προϊόντων, Παραπροϊόντων-Υποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ (Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ.), τον Σύλλογο Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας, καθώς και όσους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα (οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ή φέτας ΠΟΠ, κ.ά.), πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1144/2014 που αφορά συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε Τρίτες Χώρες, θα υποβάλει δύο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ποσοστό χρηματοδοτικής εισφοράς της Ε.Ε., 75-85%), τριετούς διάρκειας (2018-2021), που αφορούν τις εξής κατηγορίες-δράσεις, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση (2017/C 9/06):

  • Προγράμματα με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) στην ευρωπαϊκή αγορά. Χώρες στόχος: Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο (Δράση 1)
  • Προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων, ή/και προϊόντων χοιρινού κρέατος σε Τρίτες Χώρες. Χώρες στόχος: ΗΠΑ, Καναδάς (Δράση 7).

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεριδίου αγοράς της Φέτας σε επιλεγμένες αγορές-στόχους, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, όσον αφορά τις ιδιότητες και τη γνησιότητα του προϊόντος και της αναγνωρισιμότητας των ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας.

03 April 2017
Banner